Importera ett SSL-certifikat under driftsättning

Eftersom datasäkerhet är viktigt ber FileMaker Server dig att importera ett SSL-certifikat när du öppnar Admin Console för första gången. FileMaker Server använder SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att kryptera HTTPS-anslutningar mellan webbservern och användarnas webbläsare för Admin Console, FileMaker WebDirect, FileMaker Data API och anpassad webbpublicering. Databasservern kan också använda SSL-kryptering för anslutningar med FileMaker Pro Advanced-klienter, FileMaker Go-klienter och Web Publishing Engine.

Du kan beställa ett anpassat SSL-certifikat som överensstämmer med ditt specifika servernamn eller domännamn från en betrodd certifikatutfärdare (CA) som stöds av FileMaker, Inc. Information om hur du beställer ett SSL-certifikat finns i Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Om du har ett anpassat SSL-certifikat du vill importera:

1. Välj Importera ett SSL-certifikat från en certifikatutfärdare och klicka sedan på Importera certifikat.

Vid Signerad certifikatfil klickar du på Bläddra och väljer SSL-certifikatfilen du fått från CA:n.

Vid Privat nyckelfil klickar du på Bläddra och väljer den privata nyckelfilen (serverKey.pem) som skapades i mappen CStore när du skapade certifikatsigneringsförfrågan (CSR). Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.

Om du använde en annan metod för att skapa certifikatsigneringsförfrågan, till exempel genom en certifikatutfärdares webbplats, väljer du den privata nyckelfilen du fått genom denna metod.

Om ditt anpassade SSL-certifikat kräver en mellanliggande certifikatfil klickar du på Bläddra vid Mellanliggande certifikatfil och väljer den mellanliggande certifikatfilen. Om du får ett certifikatpaket från certifikatutfärdaren kan du använda den filen som mellanliggande certifikatfil.

Vid Privat nyckellösenord anger du lösenordet som användes för din privata nyckelfil när du skapade filen.

2. Klicka på Importera för att importera det signerade certifikatet.

När ett certifikat importerats visas dess information på fliken Konfiguration > SSL-certifikat. Om informationen inte visas provar du med att starta om datorn för att det nya certifikatet ska börja gälla.

Kommentarer 

När du importerar ett anpassat SSL-certifikat använder klientanslutningar till databasservern SSL och HTTP-anslutningar omdirigeras till HTTPS. Om du inte importerar ett anpassat SSL-certifikat används SSL inte för databasanslutningar och funktionen HTTP Strict Transport Security (HSTS) är inaktiverad.

Om du vill ta bort ett importerat certifikat använder du CLI-kommandot fmsadmin certificate delete och startar om FileMaker Server för att ändringen ska träda i kraft. Se Använda kommandoradsgränssnittet för information om certificate-kommandot.

Namnen på certifikatfilerna får inte innehålla tecken som inte stöds. Namnen på certifikatfilerna får till exempel inte innehålla en asterisk (*).

Om du inte har ett anpassat SSL-certifikat:

Gör något av följande:

Stäng Admin Console och beställ ett anpassat SSL-certifikat från en betrodd CA.

I Skapa en certifikatsigneringsförfrågan finns information om hur du beställer ett anpassat SSL-certifikat från en CA. När du fått SSL-certifikatet öppnar du Admin Console. (Mer information finns i Starta Admin Console.) Följ instruktionerna ovan för att importera ditt anpassade SSL-certifikat.

Fortsätt utan att importera ett SSL-certifikat.

Eftersom det kan innebära en säkerhetsrisk att fortsätta utan ett SSL-certifikat måste du bekräfta varningen innan du fortsätter. Använd fliken Konfiguration > SSL-certifikat för att importera ett anpassat certifikat senare. Mer information finns i Importera ett anpassat SSL-certifikat.

Relaterade avsnitt 

Skydda dina data

Importera ett SSL-certifikat under driftsättning

Importera ett anpassat SSL-certifikat