Skydda dina data > Importera ett anpassat SSL-certifikat
 

Importera ett anpassat SSL-certifikat

1. Klicka på fliken Konfiguration > SSL-certifikat.

2. Klicka på Importera eget certifikat.

Vid Signerad certifikatfil klickar du på Bläddra och väljer SSL-certifikatfilen du fått från certifikatutfärdaren (CA).

Vid Privat nyckelfil klickar du på Bläddra och väljer den privata nyckelfilen (serverKey.pem) som skapades i mappen CStore när du skapade certifikatsigneringsförfrågan (CSR). Mer information finns i Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.

Om du använder en annan metod för att skapa certifikatsigneringsförfrågan, till exempel genom en certifikatutfärdares webbplats, väljer du den privata nyckelfilen du fått genom denna metod.

Om ditt anpassade SSL-certifikat kräver en mellanliggande certifikatfil klickar du på Bläddra vid Mellanliggande certifikatfil och väljer den mellanliggande certifikatfilen. Om du får ett certifikatpaket från certifikatutfärdaren kan du använda den filen som mellanliggande certifikatfil.

Vid Privat nyckellösenord anger du lösenordet som användes för din privata nyckelfil när du skapade filen.

3. Klicka på Importera för att importera det signerade certifikatet.

4. Det nya certifikatet börjar gälla när du startar om FileMaker Server.

När ett certifikat importerats visas dess information på fliken Konfiguration > SSL-certifikat.

Kommentarer 

När du importerar ett anpassat SSL-certifikat använder klientanslutningar till databasservern SSL och HTTP-anslutningar omdirigeras till HTTPS. Om du inte importerar ett anpassat SSL-certifikat används SSL inte för databasanslutningar och funktionen HTTP Strict Transport Security (HSTS) är inaktiverad.

Om du vill ta bort ett importerat certifikat använder du CLI-kommandot fmsadmin certificate delete och startar om FileMaker Server för att ändringen ska träda i kraft. Se Använda kommandoradsgränssnittet för information om certificate-kommandot.

Namnen på certifikatfilerna får inte innehålla tecken som inte stöds. Namnen på certifikatfilerna får till exempel inte innehålla en asterisk (*).