Skydda dina data
 

Skydda dina data

Ett SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) eller rotcertifikat är en datafil som tillhandahålls av ett certifieringsinstitut (CA) och som digitalt identifierar sändaren, mottagaren eller båda parter av en säker överföring. SSL-certifikat installeras på datorer som kör FileMaker-program för att tillhandahålla säkra anslutningar mellan FileMaker Server och FileMaker-klienter.

FileMaker Server tillhandahåller ett SSL-standardcertifikat som signerats av FileMaker, Inc. men som inte verifierar servernamnet. FileMakers standardcertifikat är endast avsett att användas för intern testning. Ett anpassat SSL-certifikat krävs för publicering.

Om du vill skydda dina data kan du utnyttja flera funktioner i FileMaker Server:

Om du vill verifiera servernamnet till klienter och hindra webbläsare från att visa certifikatvarningar, begär du ett signerat SSL-certifikat som matchar ditt servernamn. Du kan begära ett certifikat från ett tillförlitligt certifieringsinstitut (CA) som stöds av FileMaker, Inc. Se Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server för att komma igång. Se även Skapa en certifikatsigneringsförfrågan.

Granska loggfilerna i FileMaker Server för att övervaka åtkomsten till databaser. Mer information finns i Visa loggfilsposter.

Kommentarer 

Mer information om hur du skapar konton som autentiseras via en extern server finns i FileMaker Pro Advanced Hjälp och FileMaker Knowledge Base.

I FileMaker Pro Advanced kan du använda funktionen Databaskryptering om du vill kryptera innehållet i en databasfil. FileMaker Server stöder delning av krypterade databaser. I FileMaker Server anger serveradministratören krypteringslösenordet när filen öppnas för delning. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer.