Licensinställningar
 

Licensinställningar

Hantera FileMaker-licenserna genom att klicka på fliken Administration > FileMaker-licenser.

 

För att

Gör så här

Visa information om dina FileMaker Server-licenser

Granska informationen under Licensinformation.

Visa den licensnyckel som är installerad

Klicka på Visa licensnyckel.

Uppdatera din FileMaker Server-licens:

1. Klicka på Importera licenscertifikat.

2. Klicka på Bläddra och välj den licenscertifikatfil du fick med din elektroniska nedladdning.

3. Ange det organisationsnamn som finns i köpeavtalet.

4. Klicka på Ändra.

Du kan även uppdatera licenscertifikatet om du tidigare använde en provversion. Information finns i FileMaker Store. Mer information finns i Om licensnyckeln.

Öka gränsen för antalet klientanslutningar för servern

Klicka på Köp mer. Följ instruktionerna i FileMaker-butiken för att uppdatera din licens. Se Information om användarlicenser och Information om licens för samtidiga användare.

Öka den årliga gränsen för FileMaker Data API för din server

Klicka på Köp mer. Följ instruktionerna i FileMaker-butiken för att uppdatera din licens.

Uppdatera köpeavtalet med nyligen utförda ändringar

Klicka på Synkronisera licens. Se Synkronisera licensinformation