Information om licens för samtidiga användare

Om du har en licens för samtidiga anslutningar visar fliken Administration > FileMaker-licenser antalet samtidiga användare som ingår i licensen.

Om du vill öka antalet samtidiga anslutningar klickar du på Köp mer och följer instruktionerna i FileMaker-butiken för att uppdatera licensen.

Relaterade avsnitt 

Licensinställningar