Information om användarlicenser

Om du har en användarlicens visar fliken Administration > FileMaker-licenser antalet användare som ingår i licensen.

Om du vill öka antalet godkända användare klickar du på Köp mer och följer instruktionerna i FileMaker-butiken för att uppdatera licensen.

Relaterade avsnitt 

Licensinställningar