Om licensnyckeln
 

Om licensnyckeln

FileMaker Server använder ett licenscertifikat för att ställa in licensnyckeln. Tappa inte bort licenscertifikatet. Förvara en kopia av licenscertifikatet på en säker plats om programmet skulle behöva installeras på nytt.

Du har fått ett e-postmeddelande med en länk till sidan där du kan hämta programvaran. Information om sidan för licenscertifikatet finns på den sidan.

Licensnyckeln utgör en garanti för det exklusiva licensavtalet enligt vilket normalt ett (1) exemplar av programvaran på en dator eller en instans av en driftsättning med flera datorer i taget får användas (se licensavtalet för programvaran). Om licensnyckeln är ogiltig eller om en kopia med samma licensnyckel (som installerats på en annan dator) används i nätverket visas ett felmeddelande och FileMaker Server startas inte.

Du kan välja att köra FileMaker Server-komponenter på flera datorer som fungerar tillsammans för att bilda en och samma FileMaker Server-driftsättning. Du måste ha en unik licensnyckel eller skaffa en fleranvändarlicens för mer än en lösning. Du måste ha en licens för ett exemplar av FileMaker Server för varje driftsättning.

Ändra FileMaker Server-licensen

Om du vill uppgradera din licens från en provversion av FileMaker Server på samma dator, måste du importera ett nytt licenscertifikat.

Information om hur man ändrar FileMaker Server-licensen för en befintlig installation finns i Licensinställningar.

Om du vill flytta din FileMaker Server-lösning till en annan dator eller uppgradera från en tidigare version av FileMaker Server går du till Installations- och konfigurationsguiden för FileMaker Server.

Starta om FileMaker Server när du importerat ett licenscertifikat.