Administrera databaser > Öppna värdbaserade filer
 

Öppna värdbaserade filer

För att öppna en enskild databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Markera en Stängd (Ikon för statusen stängd) databas.

3. Klicka på Ikon för statusen stängd och välj Öppna.

4. Om databasen är krypterad med ett lösenord anger du lösenordet i dialogrutan Öppna krypterad databas.

För att öppna alla databaser:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Alla databaser klickar du på Ikon för statusen stängd och väljer Öppna alla.

Krypterade databaser med sparade lösenord öppnas, men krypterade databaser utan sparade lösenord öppnas inte. Du måste öppna dessa databaser var för sig och ange lösenordet i dialogrutan Öppna krypterad databas.

Kommentarer 

Om status ändras till Kontrollerar (Menyknapp med nedåtpil), håller FileMaker Server på att kontrollera filens struktur innan den öppnas. Kontrollen av en stor fil kan ta flera minuter.

När FileMaker Server öppnar en fil som inte har delning aktiverat, aktiveras den utökade behörigheten fmapp i behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst av databasservern. Se FileMaker Pro Advanced Hjälp.

Relaterade avsnitt 

Stänga värdbaserade filer

Koppla från klienter från FileMaker Server

Administrera databaser