Administrera databaser > Stänga värdbaserade filer
 

Stänga värdbaserade filer

För att stänga en enskild databas:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Markera en Öppen (Menyknapp med nedåtpil) eller Pausad (Menyknapp med nedåtpil) databas.

3. Klicka på Ikon för statusen stängd och välj Stäng.

För att stänga alla databaser:

1. Klicka på sidan Databaser.

2. Vid Alla databaser klickar du på Ikon för statusen stängd och väljer Stäng alla.

Kommentarer 

Gör såhär om dialogrutan Stäng databaser visas:

Ange om du vill ett meddelande som ska skickas till klienterna.

Som Fördröjningstid anger du antal minuter från det att meddelandet skickas tills dess att klienterna kopplas från.

Viktigt  Om du anger en fördröjning på 0 kopplas klienterna bort direkt och de kan därför förlora osparat arbete.

Det kan ta flera minuter att stänga många databasfiler, en stor databasfil eller en fil med många anslutna klienter.

Du kan stänga en databas som visar statusen Öppnar eller Kontrollerar (Menyknapp med nedåtpil), vilket avbryter kontrollen av filen.

Relaterade avsnitt 

Koppla från klienter från FileMaker Server

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Administrera databaser