Administrera klienter > Koppla från klienter från FileMaker Server
 

Koppla från klienter från FileMaker Server

1. Klicka på sidan Databaser.

2. För Klienter markerar du en eller flera klienter.

Markera alla klienter genom att markera kryssrutan i tabellrubriken.

3. Klicka på Koppla från.

För Meddelande anger du om du vill ett meddelande som ska skickas till klienterna.

Som Fördröjningstid anger du antal minuter från det att meddelandet skickas tills dess att klienterna kopplas från.

Viktigt  Om du anger en fördröjning på 0 kopplas klienterna bort direkt och de kan därför förlora osparat arbete.

Kommentarer 

Om du kopplar från en FileMaker-scriptklient stoppas scriptet omedelbart.

Relaterade avsnitt 

Skicka meddelanden till FileMaker-klienter

Stänga värdbaserade filer

Administrera klienter