Werken met gerelateerde tabellen > Relatiecriteria > Relaties met vergelijkingsoperatoren
 

Relaties met vergelijkingsoperatoren

In een vergelijkende relatie gebruikt u een of meer van de volgende operatoren om de waarden in de vergelijkingsvelden van de twee gerelateerde tabellen met elkaar te vergelijken. Op basis van de criteria die u opgeeft, zal de relatie alleen gerelateerde records bevatten als de vergelijking een positief resultaat oplevert.

 

Relationele operator

Overeenkomst tussen de records

=

De waarden in de vergelijkingsvelden zijn identiek

De waarden in de vergelijkingsvelden verschillen

<

De waarden in het vergelijkingsveld links zijn kleiner dan de waarden in het vergelijkingsveld rechts

De waarden in het vergelijkingsveld links zijn kleiner dan of gelijk aan de waarden in het vergelijkingsveld rechts

>

De waarden in het vergelijkingsveld links zijn groter dan de waarden in het vergelijkingsveld rechts

De waarden in het vergelijkingsveld links zijn groter dan of gelijk aan de waarden in het vergelijkingsveld rechts

x

Alle records in de linkertabel komen overeen met alle records in de rechtertabel, ongeacht de waarden in de vergelijkingsvelden (soms een Cartesische productrelatie genoemd)

Bijvoorbeeld:

Records in de tabellen ‘Studenten’ en ‘Contactgegevens’ tonen het resultaat van een één-op-één-relatie

Deze relatie is met de volgende criteria gedefinieerd:

 

Tabel

Veldnaam

Opmerking

TabelC

DatumVeldC

Vergelijkingsveld naar DatumVeldD; de records in TabelD zijn gekoppeld aan de records in TabelC die in het veld DatumveldC een latere datum als waarde hebben

TabelD

DatumVeldD

Vergelijkingsveld naar DatumVeldC; de records in TabelC zijn gekoppeld aan de records in TabelD die in het veld DatumveldC een vroegere datum als waarde hebben

Als een record in TabelC de waarde 11-12-2019 bevat in het veld DatumveldC, worden alle records in TabelD met de waarde 10-12-2019 of vroeger in het veld DatumveldD aan deze record gekoppeld. Als een record in TabelD de waarde 11-12-2019 in het veld DatumveldD bevat, worden alle records in TabelC met de waarde 12-12-2019 of later in het veld DatumveldC aan deze record gekoppeld.

Verwante onderwerpen 

Werken met de relatiegrafiek

Relaties maken en wijzigen

Portalen maken om gerelateerde records weer te geven