Werken met gerelateerde tabellen > Werken met de relatiegrafiek
 

Werken met de relatiegrafiek

Wanneer u de relaties in een FileMaker Pro Advanced-database maakt, wijzigt en bekijkt, gebruikt u de relatiegrafiek.

Elk vak in de relatiegrafiek stelt een tabelvermelding voor, een aparte kijk in een enkele onderliggende brontabel. Een enkele brontabel kan als veel tabelvermeldingen voorkomen, elk met een andere naam en die je aan andere tabelvermeldingen kunt koppelen.

U kunt een relatie tussen twee tabelvermeldingen tegelijk maken. U kunt relatieketens tussen veel tabelvermeldingen maken. FileMaker Pro Advanced voorkomt echter dat u een relatieketen maakt die een tabelvermelding aan zichzelf koppelt, wat niet om te zetten is.

Omdat elke relatie aanvullende criteria oplegt, moet u goed letten op de context in de relatiegrafiek. De context is het punt in de relatiegrafiek waaruit een relatie wordt geëvalueerd. Omdat een grafiek nooit een lus vormt, worden uw gegevens op elke positie in de grafiek telkens vanuit een ander perspectief bekeken.

Zo geeft u de relatiegrafiek weer:

1. Kies Bestand > Beheren > Database.

2. Klik op het tabblad Relaties en gebruik de knoppen en andere elementen in de relatiegrafiek om relaties te definiëren.

De knoppen van de relatiegrafiek

In de relatiegrafiek worden standaard alle tabellen uit het huidige databasebestand weergegeven.

 

Klik op

Om dit te doen

Knop Object selecteren

Een tabel aan de relatiegrafiek toevoegen

Knop Vergroten/verkleinen

Een relatie maken

Schakelen tussen de tabelweergaven

Geselecteerde tabellen (en relaties) en geselecteerde opmerkingen dupliceren

Tabellen ‘Klanten‘, ‘Facturen’ en ‘Producten’

De geselecteerde relatie, tabelvermelding of opmerking in de relatiegrafiek bewerken

Drie tabellen met onderlinge relaties en de tabel ‘Werknemers’ is weggelaten

Geselecteerde relaties, tabelvermeldingen of opmerkingen uit de relatiegrafiek verwijderen

Drie tabellen met onderlinge relaties

Uitlijnen op de linkerranden, middellijnen of rechterranden van de geselecteerde objecten

Aangepaste relaties met de tabel ‘Regels’ als samenvoegtabel

Uitlijnen op de bovenranden, middellijnen of onderranden van de geselecteerde objecten

Velden in elke tabel

De geselecteerde objecten horizontaal of verticaal distribueren

Omcirkelde sleutelvelden in elke tabel

Geselecteerde objecten vergroten/verkleinen

Onnodige velden doorstreept in de tabellen

De kleur van geselecteerde tabellen of opmerkingen in de relatiegrafiek wijzigen

Relaties tussen sleutelvelden in de tabellen

De cursor voor het selecteren van objecten kiezen (standaardcursor)

Knop Tabel toevoegen

Een opmerking aan de relatiegrafiek toevoegen; sleep de cursor in de relatiegrafiek naar de gewenste grootte

Knop Relatie toevoegen

De cursor voor vergroten (inzoomen) kiezen

Knop Tabel dupliceren

De cursor voor verkleinen (uitzoomen) kiezen

De knop Bewerken

Pas de uitvergroting van de relatiegrafiek aan zodat u alle tabellen kunt zien

De knop Tekstnotitie toevoegen

Gerelateerde tabellen van het type 1-verwijderd selecteren of tabellen met dezelfde brontabel selecteren

100%

De weergave van de relatiegrafiek handmatig vergroten of verkleinen, tot 400%

Knop Verticaal uitlijnen

De pagina-einden weergeven

Knop Horizontaal uitlijnen

Het dialoogvenster Printerinstelling (Windows) of Pagina-instelling (macOS) weergeven

Afdrukken

De relatiegrafiek op meerdere pagina's afdrukken, of aangepast in grootte zodat deze op één pagina past

Andere elementen in de relatiegrafiek

 

Element

Actie

Knop Objecten distribueren

Geeft de namen van de brontabel en het bronbestand weer wanneer u de cursor op de koptekst van de tabel plaatst

Knop Cursor voor vergroten

Schakelt tussen de weergaven van de tabel. Klik eenmaal om alle velden behalve de vergelijkingsvelden samen te vouwen. Klik nogmaals om alles behalve de naam van de tabel samen te vouwen. Klik nogmaals om de tabel opnieuw in de oorspronkelijke grootte weer te geven.

Knop Cursor voor verkleinen

Schakelt tussen de weergaven van de tekstnotitie. Klik eenmaal om de opmerking tot de eerste tekstregel samen te vouwen. Klik nogmaals om de opmerking opnieuw in de oorspronkelijke grootte weer te geven.

Knop Uitvergroting van relatiegrafiek verkleinen

Geeft aan dat het vergelijkingsveld kan worden gebruikt voor een relatie met veel records (een één-op-veel-relatie)

Knop Gerelateerde tabellen selecteren

Geeft aan dat het vergelijkingsveld bedoeld is voor een relatie met één record (een één-op-één-relatie), bijvoorbeeld een waarde die automatisch wordt ingevoerd

Knop Pagina-einden weergeven

Geeft aan dat de relatie niet kan worden gemaakt. Er ontbreekt bijvoorbeeld een vergelijkingsveld of er is een niet-geïndexeerd veld (zoals een niet-opgeslagen berekend veld of een globaalveld), of de tabel die zich het dichtst bij de indicator bevindt ontbreekt of is niet beschikbaar.

Knop Dialoogvenster Printerinstelling weergeven

Geeft de relationele operator weer, of De namen van de brontabel en het bronbestand weergeven voor een veelzijdige relatie

Verwante onderwerpen 

Werken met gerelateerde tabellen

Relaties

Relaties maken en wijzigen

Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren

Een app op maat maken