Werken met gerelateerde tabellen > Relatiecriteria
 

Relatiecriteria

Wanneer u twee tabellen samenvoegt door middel van een relatie, geeft u criteria op die in FileMaker Pro Advanced worden toegepast wanneer gerelateerde records worden weergegeven of opgevraagd.

Het kunnen eenvoudige criteria zijn, zoals de overeenkomst van een veld in TabelA met een veld in TabelB met identieke waarden. Een complexere relatiedefinitie geeft doorgaans een beperktere reeks gerelateerde records als resultaat. In complexe relaties worden bijvoorbeeld aan één van de beide zijden van de relatie meerdere vergelijkingsvelden gebruikt, worden vergelijkingsvelden vergeleken met behulp van operatoren die nagaan hoe de waarden ten opzichte van elkaar verschillen of wordt gebruikgemaakt van berekende vergelijkingsvelden.

In de volgende tabel worden de soorten criteria beschreven die u kunt gebruiken wanneer u relaties maakt.

 

Soort relatie

Beschrijving

Eenzijdig

Koppelt twee tabellen in een relatie aan elkaar op basis van één gemeenschappelijke waarde, zoals een volgnummer of een identificatiecode. Raadpleeg Eenzijdige relaties.

Veelzijdig

Koppel twee tabellen in een relatie aan elkaar op basis van meer dan één gemeenschappelijke waarde, bijvoorbeeld een klantnummer én een datum. Raadpleeg Veelzijdige relaties.

Vergelijkende criteria

Gebruikt een of meer relationele operatoren om waarden in vergelijkingsvelden van twee gerelateerde tabellen met elkaar te vergelijken. Raadpleeg Relaties met vergelijkingsoperatoren.

Reeks records

Vergelijkbaar met een veelzijdige relatie; gebruikt vergelijkingsoperatoren om een reeks records te vinden die groter zijn dan een criterium en kleiner zijn dan een ander criterium. Raadpleeg Relaties die resulteren in een reeks records.

Verwante onderwerpen 

Een relationele database plannen

Werken met de relatiegrafiek

Relaties maken en wijzigen