Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bestanden > Bestand openen
 

Bestand openen

Opent het opgegeven FileMaker-bestand of staat toe dat de gebruiker een bestand selecteert om te openen.

Zie ook 

Opties 

Met Verborgen openen opent of verbergt u de opgegeven database.

Met FileMaker-gegevensbron toevoegen geeft u een FileMaker Pro Advanced-database op die u wilt openen.

Met ODBC-gegevensbron toevoegen geeft u een ODBC-gegevensbron op die u wilt openen.

Met Gegevensbronnen beheren kunt u externe gegevensbronnen die u hebt toegevoegd, wijzigen of verwijderen. Raadpleeg FileMaker-gegevensbronnen bewerken en ODBC-gegevensbronnen bewerken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Gedeeltelijk 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Bij ODBC-gegevensbronnen zorgt deze scriptstap ervoor dat er opnieuw verbinding wordt gemaakt met de ODBC-gegevensbron.

De scriptstappen na de scriptstap 'Bestand openen' worden uitgevoerd in het FileMaker-bestand dat het script bevat en niet in het bestand dat door het script wordt geopend.

Als u geen bestand opgeeft, wordt het dialoogvenster ‘Bestand openen’ weergegeven in FileMaker Pro Advanced als de scriptstap ‘Bestand openen’ wordt uitgevoerd zodat de gebruiker een bestand kan opgeven. Het dialoogvenster Bestand openen wordt ook weergegeven als het bestand dat in het script wordt gebruikt is verplaatst, verwijderd of hernoemd.

Opmerkingen 

Als de functie om nieuwe databases te maken is uitgeschakeld in uw versie van FileMaker Pro Advanced, is het niet mogelijk om bestandstypen zoals Microsoft Excel-bestanden of bestanden waarin tabs als scheidingsteken worden gebruikt, te converteren naar FileMaker Pro Advanced-databases. U kunt echter wel nog de gegevens van andere bestandstypen importeren in FileMaker Pro Advanced (als u de database opent met een wachtwoord waarmee u kunt importeren). Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie.

In runtimeoplossingen geeft de scriptstap Bestand openen een fout als resultaat als een extern bestand niet is gebonden aan de oplossing.

Deze scriptstap kan geen bestanden openen vanuit een niet-geautoriseerd bestand.

Als het opgegeven bestand wordt geopend en vervolgens verborgen door FileMaker Pro Advanced, worden scripts die zijn ingesteld om te worden uitgevoerd na opening toch uitgevoerd.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript exporteert records uit de huidige database, opent de database Back-up facturen en voert het script Facturen importeren uit vanuit de database Back-up facturen.

Records exporteren [Met dialoogvenster: Aan ; Directory’s maken: Uit]
Bestand openen [Verborgen openen: Uit ; "Back-up facturen"]
Script uitvoeren [Opgegeven: Uit lijst ; "Facturen importeren" uit bestand: "Reservekopie facturen" ; Parameters: ]

Verwante onderwerpen 

Bestand converteren

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Werken met externe gegevensbronnen