Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bestanden > Bestand converteren
 

Bestand converteren

Converteert een ondersteund bestandstype naar een FileMaker Pro Advanced-bestand.

Zie ook 

Opties 

SSL-certificaten verifiëren verifieert het SSL-certificaat van de opgegeven server in een HTTP-verzoek voor XML-gegevens. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd, kunnen gebruikers ervoor kiezen om toch verbinding te maken of om te annuleren zodat deze scriptstap wordt overgeslagen. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd en de Foutafvanging instellen scriptstap is ingesteld op Aan, werkt deze scriptstap alsof de server niet beschikbaar is.

Met Bestand openen na conversie kunt u opgeven of u een FileMaker Pro Advanced-bestand automatisch na een conversie wilt openen.

Met de optie Gegevensbron opgeven kunt u de bestanden of gegevensbronnen opgeven die u wilt converteren. Als u geen bestand opgeeft, wordt het dialoogvenster ‘Bestand openen’ weergegeven in FileMaker Pro Advanced als de scriptstap wordt uitgevoerd. Raadpleeg de FileMaker Knowledge Base voor meer informatie over het converteren van bestanden.

Afhankelijk van het gekozen bestand of de gekozen bron verschijnt er een dialoogvenster waarin u de volgende extra opties kunt opgeven.

 

Als u dit bestand of deze bron kiest

Gaat u als volgt te werk

Bestand

Kies in het dialoogvenster Bestand opgeven het bestand dat u wilt importeren. Raadpleeg Bestandspaden maken.

XML-gegevens

Kies in het dialoogvenster XML- en XSL-opties opgeven de bron van de XML-gegevens die u wilt importeren, en kies een XSLT-opmaakmodel als u er een wilt toepassen voordat u importeert. De XML- en XSLT-bron kan een bestand zijn of het resultaat van een HTTP-verzoek of een veld dat een bestandspad of een HTTP-verzoek genereert. Raadpleeg XML-gegevens importeren voor meer informatie.

ODBC-gegevens

Geef de naam en locatie van de gegevensbron, de gebruikers-ID en het wachtwoord (indien van toepassing) en de uit te voeren SQL-opvraag op. Raadpleeg Een SQL-opvraag maken om gegevens via ODBC te importeren voor meer informatie.

Met dialoogvenster geeft aan of bepaalde dialoogvensters moeten worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd.

Bij het converteren van FileMaker-bestanden worden de dialoogvensters die worden gebruikt om het oude bestand te hernoemen en het geconverteerde bestand een naam te geven, niet weergegeven.

Bij het converteren van andere bestandstypen worden de dialoogvensters die worden gebruikt om op te geven hoe een bestand en de gegevens ervan worden geconverteerd, niet weergegeven.

In deze twee gevallen worden daarentegen de standaardinstellingen voor die dialoogvensters gebruikt.

Met Indexen overslaan kunt u opgeven of FileMaker Pro Advanced een index in een geconverteerd FileMaker-bestand moet maken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Raadpleeg Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor meer informatie.

Opmerkingen 

U kunt deze opdracht niet gebruiken om de inhoud van een map te converteren. Elk bestand in een map moet apart worden geconverteerd.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript converteert de database Facturen naar de huidige FileMaker-opmaak.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Database Facturen converteren?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Bestand converteren [Met dialoogvenster: Aan; "Facturen.fp7"]
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)