Beginselen van FileMaker Pro Advanced > Bestanden openen en sluiten
 

Bestanden openen en sluiten

U kunt lokale FileMaker Pro Advanced-bestanden (die op de computer staan) openen. U kunt ook:

gedeelde bestanden in het netwerk openen; raadpleeg Gedeelde bestanden openen als een client

compatibele bestanden die in andere programma's zijn gemaakt (zoals Microsoft Excel-bestanden of door tabs gescheiden tekstbestanden) converteren naar de FileMaker Pro 12-indeling (FMP12); raadpleeg Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand

1.  

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een lokaal bestand openen

Kies Bestand > Openen. Ga naar het bestand, selecteer de bestandsnaam en klik op Openen.

Een favoriet bestand openen

Kies Bestand > Mijn apps > Mijn apps tonen. Dubbelklik op een bestandsnaam in het venster ‘Mijn apps’.

Kies Bestand > Mijn apps en kies vervolgens een bestandsnaam in het menu.

Raadpleeg Werken met favoriete bestanden en hosts.

Een recent geopend bestand openen

Kies Bestand > Recent bestand > Recent bestand tonen. Dubbelklik op een bestandsnaam in het venster ‘Recent’.

Kies Bestand > Recent bestand en kies vervolgens een bestandsnaam in het menu.

Raadpleeg Algemene voorkeuren instellen om recente bestanden in het menu ‘Recent bestand’ weer te geven.

Als u een bestand wilt verwijderen uit het venster ‘Recent bestand’ en het menu ‘Recent bestand’, klikt u rechts in het venster ‘Recent bestand’ op de bestandsnaam en kiest u Verwijderen. Het bestand wordt niet verwijderd van de harde schijf maar wordt alleen uit de lijsten verwijderd.

2. Voer een accountnaam en wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd.

Raadpleeg Bestanden openen die met een wachtwoord zijn beveiligd.

Opmerkingen 

Als u meerdere vensters voor een bestand wilt openen, kiest u Venster > Nieuw venster. Zo kunt u dezelfde lay-out in verschillende vensters weergeven, of tegelijk verschillende lay-outs van hetzelfde bestand bekijken. U kunt in de verschillende vensters onafhankelijk sorteerbewerkingen en zoekbewerkingen uitvoeren.

Wanneer u een bestand opent met een opmaak voor datums, tijden en getallen die afwijkt van de systeeminstellingen van uw computer, ziet u mogelijk een waarschuwingsbericht. Kies ervoor om gegevens weer te geven en te sorteren op basis van de opmaak in het bestand of de systeeminstellingen. Raadpleeg Bestanden met andere systeeminstellingen openen.

Als voor een bestand een standaardwachtwoord is ingesteld, kunt u een ander wachtwoord opgeven door Shift (Windows) of Option (macOS) ingedrukt te houden bij het openen van het bestand.

Zie Bestandsopties instellen voor meer informatie over het weergeven van een specifieke lay-out wanneer een bestand wordt geopend.

Zelfs als u een bestand afsluit, kan het als een verborgen bestand open blijven als in het venster of in een ander bestand gegevens uit dat bestand worden weergegeven. (Een ander venster geeft bijvoorbeeld verwante gegevens weer uit het bestand dat u hebt proberen te sluiten.) FileMaker Pro Advanced sluit het bestand wanneer u alle afhankelijke vensters sluit.

Alle versies van FileMaker Pro Advanced sinds versie 12 openen bestanden in de FMP12-indeling zonder dat u de bestanden hoeft te converteren. Bestanden die met lagere versies zijn gemaakt, moeten worden geconverteerd. Raadpleeg Bestanden van FileMaker Pro 11 Advanced en FileMaker Pro 11 en lager converteren.

Verwante onderwerpen 

Bestanden opslaan en kopiëren

Wijzigingen in een lay-out opslaan en ongedaan maken

Schakelen tussen lay-outs