Toegang krijgen tot externe gegevensbronnen > Werken met externe gegevensbronnen > FileMaker-gegevensbronnen bewerken
 

FileMaker-gegevensbronnen bewerken

Een FileMaker-gegevensbron slaat de bestandspaden op waarin FileMaker Pro Advanced zoekt om toegang te krijgen tot een tabel, script of invoerlijst in een ander FileMaker-bestand.

Zie Verbinding maken met externe gegevensbronnen voor meer informatie over het toevoegen van een FileMaker-gegevensbron.

Zo bewerkt u een FileMaker-gegevensbron:

1. Kies Bestand > Beheren > Externe gegevensbronnen.

2. Selecteer de FileMaker-gegevensbron in de lijst en klik op Bewerken.

3. U kunt de naam van de gegevensbron wijzigen, het bestandspad bewerken of een ander bestand aan de lijst met bestandspaden toevoegen.

Bestandspaden kunnen als tekst worden bewerkt. Elke FileMaker-gegevensbron kan bestaan uit een of meer bestandspaden, gescheiden door regelteruglooptekens. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Opmerkingen 

In tal van dialoogvensters kunt u ervoor kiezen om bestaande gegevensbronnen te kiezen of zo nodig nieuwe gegevensbronnen te maken. In het dialoogvenster Invoerlijst bewerken kunt u bijvoorbeeld een gegevensbron opgeven naar een ander FileMaker-bestand dat een invoerlijst bevat waartoe u toegang wilt krijgen.

Als u bestandsextensies toevoegt of verwijdert, moet u de gegevensbronverwijzingen voor gerelateerde bestanden en bestanden met externe scripts opnieuw opgeven.

Gebruik de volgende tekens als scheidingstekens in een lijst met bestandspaden: "/", ":", of regelterugloopteken.

Gebruik geen sterretjes (*) als jokerteken in netwerkpaden omdat dit het FileMaker-netwerkverkeer vertraagt. Vervang een asterisk door het overeenkomstige IP-adres, indien dat mogelijk is.

Variabelen worden ondersteund in verwijzingen naar FileMaker-gegevensbronnen. Stel de variabele in voordat toegang wordt gekregen tot iets dat de verwijzing gebruikt. Zodra de verwijzing is omgezet, wordt die niet gewijzigd als de variabele wordt gewijzigd.

Gegevensbronverwijzingen gelden alleen voor andere FileMaker-bestanden of voor ODBC-DSN's. Verwijzingen naar andere bestanden, zoals afbeeldingen, zijn bestandspaden.

Verwante onderwerpen 

Bestanden delen en hosten

Werken met gedeelde bestanden als een client

Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd