Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (StatusSamengebruik)
 

Get (StatusSamengebruik)

Geeft als resultaat een getal dat het niveau van het samengebruik voorstelt voor het bestand via FileMaker netwerk.

Opmaak 

Get (StatusSamengebruik)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Geeft als resultaat:

0 wanneer samengebruik van het netwerk is uitgeschakeld

1 wanneer samengebruik van het netwerk is ingeschakeld, u toegang hebt tot het databasebestand vanaf de hostcomputer en alle gebruikers of een specifieke groep gebruikers (op basis van hun privilegeset) netwerktoegang tot het databasebestand hebben

2 wanneer samengebruik van het netwerk is ingeschakeld, u toegang hebt tot het databasebestand vanaf de clientcomputer en alle gebruikers of een specifieke groep gebruikers (op basis van hun privilegeset) netwerktoegang tot het databasebestand hebben

Opmerkingen 

Als de huidige berekening is opgeslagen en u geeft de context ervoor op, dan wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat 0 wanneer andere gebruikers geen toegang hebben.

Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Samengebruik instellen scriptstap.

Verwante onderwerpen 

Bestanden delen in een netwerk

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules