Bestanden delen in een netwerk
 

Bestanden delen in een netwerk

Als uw computer met een netwerk is verbonden, hebt u samen met andere FileMaker Pro Advanced- en FileMaker Go-gebruikers tegelijk toegang tot hetzelfde databasebestand.

FileMaker-hosts

Om een bestand te delen zodat andere gebruikers ermee kunnen werken, gebruikt u een van deze FileMaker-hosts:

FileMaker Pro Advanced: Nadat u een lokaal bestand hebt geopend en FileMaker Pro Advanced-netwerkdeling hebt ingeschakeld, kan FileMaker Pro Advanced optreden als een host en het bestand delen met maximaal vijf andere gebruikers tegelijk via een lokaal netwerk. FileMaker Go-clients zijn opgenomen in deze limiet. Het gebruik van FileMaker Pro Advanced als een host wordt ook peer-to-peer-deling genoemd. Raadpleeg Bestanden openen als host.

FileMaker Server en FileMaker Cloud: Nadat u een bestand hebt geüpload en het met FileMaker Server of FileMaker Cloud hebt geopend, wordt de server de host. Deze hosts ondersteunen meer gebruikers en webtechnologieën, zoals FileMaker WebDirect en de FileMaker Data API. Raadpleeg de FileMaker Server Help en FileMaker Cloud Help.

Om bestanden op het internet of in een intranet te publiceren, raadpleegt u Databases publiceren op het web.

Belangrijk  Plaats geen databasebestand in een gedeelde map die meerdere apparaten tegelijk openen; hierdoor kan het bestand beschadigd raken. In plaats daarvan moet u een FileMaker-host gebruiken om het bestand te openen zodat de host het bestand met andere gebruikers kan delen.

Werken in gedeelde bestanden

Gebruikers die het gedeelde bestand openen nadat het door de host is geopend, zijn de clients.

Opmerking  De FileMaker-hostsoftware laat alleen recente versies van FileMaker-clientsoftware verbinding maken. Raadpleeg de technische specificaties van FileMaker Pro Advanced voor compatibele versies van hostsoftware.

Wanneer een gedeeld bestand is geopend, hebben de host en clients toegang tot dezelfde gegevens. Alle wijzigingen in het bestand zijn zichtbaar voor alle gebruikers.

Als een gebruiker wijzigingen maakt in de gegevens, worden ze opgeslagen in het gedeelde bestand. Wijzigingen in lay-outs en scripts worden ook in het gedeelde bestand opgeslagen.

Opgegeven sorteervolgorden, zoekopdrachten, veldvolgorden voor importeren en exporteren en printerinstellingen zijn specifiek voor elke gebruiker.

Hoewel meerdere gebruikers tegelijk wijzigingen kunnen maken in een gedeeld bestand, zijn er beperkingen wat het type gelijktijdige wijzigingen betreft.

 

Wijzigingen aan

Beperking

Gegevens in velden en records

Eenzelfde record kan niet door twee gebruikers tegelijk worden bewerkt.

Lay-outs en lay-outelementen

Eenzelfde lay-out kan niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.

Invoerlijsten

Invoerlijsten kunnen niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.

Een gebruiker kan een invoerlijst wel bewerken wanneer een andere gebruiker deze in de modus Bladeren of Zoeken gebruikt.

Scripts

Een script kan niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.

Een gebruiker kan een script wel bewerken wanneer een andere gebruiker het script gebruikt.

Tabellen, velden, relaties (databaseschema)

Deze elementen kunnen niet door twee gebruikers tegelijk worden gewijzigd.

Verwijzingen naar gegevensbronnen

Een gegevensbron kan niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.

Een gebruiker kan een gegevensbron wel bewerken wanneer een andere gebruiker die gebruikt.

Accounts en privileges

Accounts en privileges kunnen niet tegelijk door twee gebruikers worden gewijzigd of gedefinieerd.

Een gebruiker kan een account of een privilege wel maken of wijzigen wanneer die account of dat privilege door een andere gebruiker wordt gebruikt.

Opmerkingen 

Het delen (of hosten) van een FileMaker Pro Advanced-database werkt onafhankelijk van de bestandsdeling van het besturingssysteem. Toegangsbeheer dat u instelt in Windows of macOS werkt onafhankelijk van de toegangsprivileges die u in FileMaker Pro Advanced instelt, en omgekeerd.

Toegangsprivileges kunnen bepalen of een gebruiker bepaalde elementen in een bestand mag wijzigen. Raadpleeg Databases beveiligen.

Verwante onderwerpen 

ODBC en JDBC gebruiken met FileMaker Pro Advanced