Een app op maat maken > Werken met formules en functies > Operatoren gebruiken in formules
 

Operatoren gebruiken in formules

Een operator is een symbool of een instructie waarmee u uitdrukkingen in een formule bewerkt. Zo geeft de operator (+) aan dat de ene uitdrukking bij de andere uitdrukking moet worden opgeteld in FileMaker Pro Advanced. Er vier twee soorten operatoren:

Wiskundige operatoren

Vergelijkingsoperatoren

Logische operatoren

Tekstoperatoren

Opmerking  Zie Variabelen gebruiken voor meer informatie over het gebruik van variabelen in formules.

Volgorde van evaluatie

Operatoren worden in de hieronder weergegeven volgorde geëvalueerd.

1. /* */, //

2. " ", \, ¶, ${ }

3. (, )

4. NOT

5. ^

6. *, /

7. +, -

8. &

9. =, , >, <, ,

10. AND

11. OR, XOR

Verwante onderwerpen 

Formules