Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren > Microsoft Excel-indeling
 

Microsoft Excel-indeling

FileMaker Pro Advanced kan Microsoft Excel-werkbladen importeren, converteren en exporteren.

Excel-bestanden converteren naar FileMaker Pro Advanced

Als een bestand meer dan één werkblad of een benoemd bereik bevat, kunt u kiezen welk werkblad of benoemd bereik u gaat importeren.

U kunt aangeven of de eerste rij met gegevens in de spreadsheet veldnamen of veldgegevens bevat.

In FileMaker Pro Advanced wordt een geschikt veldtype toegewezen (tekst, getal, datum of tijd) als alle rijen in de kolom hetzelfde type gegevens bevatten. Anders wordt een kolom een tekstveld.

In FileMaker Pro Advanced worden resultaten van berekeningen geïmporteerd, geen formules.

Logische waarden worden beschouwd als getallen.

Grafieken, afbeeldingen en opmerkingen worden niet geïmporteerd.

Andere structuren dan gegevensstructuren (zoals macro's) worden niet geconverteerd.

U kunt wel "verborgen" bestanden converteren maar geen bestanden die met een wachtwoord zijn beveiligd (raadpleeg de documentatie bij Excel voor meer informatie).

Veldgegevens die te klein of te groot zijn voor het equivalente gegevenstype in Microsoft Excel worden opgeslagen in tekstindeling.

FileMaker Pro Advanced-bestanden exporteren als Excel-bestanden

Alle velden worden afgekapt bij 32.767 tekens.

Getalvelden worden afgerond op de meest nabijgelegen waarde die nog wordt geaccepteerd door Excel. Zie de online Help-informatie bij Microsoft Excel voor meer informatie over de beperkingen. Uit getalvelden worden alleen getallen geëxporteerd.

Herhalende velden worden niet geëxporteerd.

Als u Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens inschakelt, worden gegevens in het Excel-bestand zo opgemaakt dat ze lijken op gegevens in het FileMaker Pro Advanced-bestand. Als de opmaak van de huidige lay-out niet kan worden toegepast, gebruikt het Excel-bestand de systeeminstellingen.

Verwante onderwerpen 

Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren

Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced