Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced
 

Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced

U kunt gegevens uit FileMaker Pro Advanced exporteren naar een nieuw bestand en het vervolgens openen in een andere toepassing.

Als uw FileMaker Pro Advanced-bronbestand resumévelden bevat, kunt u op een gesorteerd veld groeperen om subresuméwaarden, zoals subtotalen die door een rapport met gegroepeerde gegevens worden gegenereerd, te exporteren. In dit proces wordt voor elke groep één record geëxporteerd. Wanneer een rapport bijvoorbeeld de totale verkoop per regio bevat, kunt u voor elke regio één resuméwaarde exporteren.

U kunt de inhoud van een veld ook naar een bestand exporteren. Raadpleeg De inhoud van een veld exporteren.

Zo exporteert u FileMaker Pro Advanced-gegevens voor gebruik in een andere toepassing:

1. Open het FileMaker Pro Advanced-bestand en kies een lay-out waarin de records die u wilt exporteren, worden weergegeven.

2. Zoek en sorteer de te exporteren records.

Bij het exporteren van gegroepeerde subresuméwaarden neemt u het splitsveld op in de sorteervolgorde of voert u het rapport uit waarin de gewenste subtotalen worden gegenereerd. Raadpleeg Records zoeken en Records sorteren voor informatie over het sorteren en zoeken van records.

3. Kies Bestand > Records exporteren.

4. Typ in het dialoogvenster Records naar bestand exporteren een bestandsnaam en kies een locatie voor het bestand.

Als u naar XML exporteert en tijdens de export een XSLT-opmaakmodel toepast, geef de bestandsnaam dan een extensie die met de indeling van het getransformeerde bestand overeenkomt, bijvoorbeeld .txt,.htm of .xml, zodat verschillende besturingssystemen het bestand correct kunnen herkennen.

5. Selecteer een bestandstype in de lijst Opslaan als type (Windows) of Type (macOS) en klik vervolgens op Opslaan.

Gebruik een bestandsindeling die wordt ondersteund door de toepassing waarin u de geëxporteerde gegevens wilt gebruiken. Zie Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren voor meer informatie over bestandsindelingen.

6. Kies bij Na opslaan een optie.

7. Voer één van de volgende handelingen uit:

Als u naar XML exporteert, verschijnt het dialoogvenster XML- en XSL-opties opgeven. Ga verder met stap 8.

Als u naar een ander bestandstype exporteert, gaat u verder met stap 9.

8. In het dialoogvenster XML- en XSL-opties opgeven doet u het volgende:

Geef de XML-grammatica op die moet worden gebruikt door FMPDSORESULT of FMPXMLRESULT te selecteren.

Wilt u tijdens de export een XSLT-opmaakmodel op de XML toepassen, selecteer dan XSL-opmaakmodel gebruiken en geef de bron van het XSLT-opmaakmodel op. De XSLT-bron kan een bestand zijn, of het resultaat van een HTTP-verzoek.

9. Geef in het dialoogvenster ‘Veldvolgorde voor exporteren’ aan hoe de gegevens met FileMaker Pro Advanced moeten worden geëxporteerd.

De lijst met tabellen gebruikt standaard Huidige lay-out (lay-outnaam) en geeft alleen de zichtbare velden in de huidige lay-out weer. Als u alle veldnamen uit de huidige tabel wilt weergeven, kiest u Huidige tabel (Tabelnaam) in de lijst.

Als de huidige lay-out vensterbesturingselementen bevat, worden alleen de velden op het huidige venster weergegeven in het dialoogvenster Veldvolgorde voor exporteren.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een veld in de export opnemen

Dubbelklik op de veldnaam om deze te verplaatsen naar de lijst Veldvolgorde voor exporteren.

Een gerelateerd veld in de export opnemen

Kies de naam van de gerelateerde tabel in de lijst linksboven in het dialoogvenster en verplaats daarna de gewenste velden naar de lijst Veldvolgorde voor exporteren.

Gegroepeerde resuméwaarden exporteren in plaats van afzonderlijke records

Klik in de lijst met velden links in het dialoogvenster op een resuméveld waarvan u de waarden wilt resumeren. Selecteer in het gebied Groeperen op elk splitsveld waarop u de waarden wilt resumeren. Klik vervolgens op Verplaatsen.

Wanneer u op Verplaatsen klikt, voegt FileMaker Pro Advanced het resuméveld en een of meer gegroepeerde resumévelden toe aan het gebied Veldvolgorde voor exporteren. (FileMaker Pro Advanced voegt één gegroepeerd resuméveld toe voor elk splitsveld dat u in het gebied Groeperen op selecteert.) De gegroepeerde resumévelden gebruiken de syntaxis SummaryField op GroupByField, zoals "Totale verkoop op Regio".

Opmerking  U kunt geen gegroepeerde resuméwaarden exporteren, tenzij u de gegevens hebt gesorteerd voordat u het exportproces hebt gestart. (Als gegevens niet zijn gesorteerd, bevat het gebied Groeperen op de vermelding "Niet gesorteerd" in plaats van veldnamen.)

Een veld uit de lijst Veldvolgorde voor exporteren verwijderen en beletten dat de gegevens ervan worden geëxporteerd

Kies voor Veldvolgorde voor exporteren een veld en klik daarna op Wissen.

De volgorde voor het exporteren van de velden wijzigen

Plaats in de lijst Veldvolgorde voor exporteren de aanwijzer op de dubbele pijl links van de veldnaam en sleep deze omhoog of omlaag.

10. Kies zo nodig bij Tekenset uitvoerbestand de tekencodering die voor het geëxporteerde bestand moet worden gebruikt.

11. Selecteer zo nodig Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens om veldgegevens op te maken zoals op de huidige lay-out.

FileMaker Pro Advanced biedt u de mogelijkheid om velden in een lay-out op te maken, waardoor de gegevens er in de lay-out anders kunnen uitzien dan dat ze in het databasebestand zijn opgeslagen. (Raadpleeg Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out.) Selecteer Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens wanneer u getal-, datum- en tijdgegevens wilt importeren met de veldopmaken die in de huidige lay-out zijn opgegeven.

Als de opmaak van de huidige lay-out niet kan worden toegepast wanneer u exporteert naar een Excel-bestand, gebruikt het Excel-bestand de systeeminstellingen.

12. Klik op Exporteren.

Opmerkingen 

Raadpleeg FileMaker Pro Advanced-gegevens delen via ODBC of JDBC als u FileMaker Pro Advanced wilt gebruiken als een gegevensbron om FileMaker Pro Advanced-gegevens via ODBC of JDBC te leveren.

Verwante onderwerpen 

Records opslaan en verzenden als een PDF-bestand

Records opslaan en verzenden als een Excel-bestand

E-mailberichten verzenden