Gegevens opslaan, importeren en exporteren
 

Gegevens opslaan, importeren en exporteren

U kunt gegevens uitwisselen tussen FileMaker Pro Advanced en andere toepassingen door gegevens op te slaan, te importeren en te exporteren naar andere bestandsindelingen. U kunt bijvoorbeeld gegevens importeren die zich momenteel in een andere database of een ander spreadsheetprogramma bevinden, of adresgegevens exporteren om aangepaste mailings te maken met een tekstverwerkingsprogramma.

U kunt:

FileMaker Pro Advanced-gegevens opslaan naar Excel- en PDF-bestanden

een gevonden reeks records opslaan en als een link naar snapshot e-mailen

FileMaker Pro Advanced-records toevoegen aan bestaande FileMaker Pro Advanced-PDF-bestanden

gegevens in een bestaand FileMaker Pro Advanced-bestand importeren

terugkerende importacties instellen waarmee u alleen-lezen gegevens die uit een ander bestand zijn geïmporteerd regelmatig kunt laten vernieuwen

gegevens uit andere toepassingen converteren naar nieuwe FileMaker Pro Advanced-bestanden

gegevens exporteren in een groot aantal indelingen voor gebruik in andere toepassingen.

Verwante onderwerpen 

Tabelschema’s kopiëren of importeren

Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out

Opmaak opgeven voor datumvelden

Records opslaan en verzenden in andere indelingen

Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced