Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren
 

Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren

Wanneer u gegevens importeert, brengt u gegevens uit een andere gegevensbron (doorgaans een bestand) over naar een bestaand FileMaker Pro Advanced-bestand.

FileMaker Pro Advanced kan tal van bestandsindelingen importeren. Raadpleeg Ondersteunde bestandsindelingen voor importeren/exporteren.

Als FileMaker Pro Advanced geen ondersteuning biedt voor de indeling van een bepaald programma, kunt u mogelijk gegevens uit dat programma exporteren naar een indeling die FileMaker Pro Advanced wel ondersteunt en kunt u dat bestand vervolgens importeren. FileMaker Pro Advanced importeert bijvoorbeeld geen Microsoft Access-bestanden, maar u kunt de gegevens uit Microsoft Access exporteren naar Microsoft Excel en daarna dat bestand importeren.

Het bronbestand hoeft niet hetzelfde aantal velden te bevatten in dezelfde volgorde als het FileMaker Pro Advanced-doelbestand. Tijdens het importproces kunt u de doelvelden zodanig rangschikken dat de brongegevens in de juiste velden worden geïmporteerd, en u kunt velden overslaan die u niet wilt importeren.

Opmerking  Raadpleeg Een gegevensbestand converteren naar een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand om een nieuw FileMaker Pro Advanced-bestand te maken op basis van een andere bestandsindeling.

Methoden voor het importeren van gegevens in een bestaand bestand

U kunt op drie manieren gegevens in een bestaand bestand importeren:

nieuwe records aan het bestand toevoegen

bestaande records in het bestand bijwerken

overeenkomende records in het bestand bijwerken

Deze opties, hieronder beschreven, zijn beschikbaar in het dialoogvenster ‘Velden bij importeren’ wanneer u gegevens in een bestaand bestand importeert. Raadpleeg Gegevens in een bestaand bestand importeren.

Belangrijk  De twee opties die records bijwerken overschrijven bestaande gegevens tijdens het importproces en kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Als u uw gegevens wilt veiligstellen, kiest u Bestand > Kopie opslaan als om een reservekopie van het FileMaker Pro Advanced-bestand te maken voordat u een import uitvoert waarbij records worden bijgewerkt. U kunt dit alleen voor een lokaal bestand doen (een bestand dat op uw computer staat).

Records toevoegen

Wanneer u records toevoegt, maakt het importproces een nieuwe record in het doelbestand voor elke importeerbare record in het bronbestand.

Voor de meeste indelingen van bronbestanden geldt dat wanneer u records uit bronbestanden toevoegt, het importproces alle records uit het bronbestand toevoegt.

Concept van records toevoegen voor import

Bestaande records bijwerken

Wanneer u bestaande records bijwerkt, worden gegevens in het doelbestand vervangen door gegevens uit het bronbestand. Voor elk veld waarin u importeert, worden de velden in de eerste record van het doelbestand overschreven door de gegevens uit de eerste importeerbare record (of gegevensrij) van het bronbestand. Gegevens uit de tweede importeerbare record (of gegevensrij) in het bronbestand overschrijven velden in de tweede record in het doelbestand, enzovoort. Wanneer u gegevens vervangt, zal FileMaker Pro Advanced de gegevens in de bestanden niet onderzoeken of vergelijken.

Voor elk veld kunt u afzonderlijk bepalen of u gegevens wilt vervangen.

Pictogram voor Niet importeren

Records in het doelbestand worden vervangen door hetzelfde aantal records uit het bronbestand. Als het bronbestand meer importeerbare records bevat dan het doelbestand, worden de extra records van het bronbestand alleen geïmporteerd als u de optie Resterende gegevens als nieuwe records toevoegen inschakelt. Als het doelbestand meer records bevat dan het bronbestand, worden de gegevens in de extra records van het doelbestand niet vervangen.

Overeenkomende records bijwerken

Wanneer u overeenkomende records bijwerkt, worden overeenkomende records: en velden in het doelbestand bijgewerkt met gegevens uit het bronbestand. U kunt bijvoorbeeld een kopie van een database op uw desktopcomputer plaatsen, en een tweede kopie op uw laptopcomputer. U kunt het bestand op uw kantoorcomputer bijwerken met de wijzigingen die u onderweg op de laptop hebt gemaakt.

Door in elk bestand een of meer vergelijkingsvelden te kiezen, bepaalt u welke records in het doelbestand worden bijgewerkt door de records in het bronbestand. Als de gegevens in een vergelijkingsveld van een record in het doelbestand overeenkomen met de gegevens in een vergelijkingsveld van de record in het bronbestand, wordt de record in het doelbestand bijgewerkt met de gegevens uit het bronbestand.

Pictogram voor vergelijkingsveld in Windows

Vergelijkingsvelden moeten elke entiteit op unieke wijze in uw database aanduiden. In bijvoorbeeld een database met personen kunt u één vergelijkingsveld zoals Werknemernummer gebruiken, of meerdere vergelijkingsvelden zoals Achternaam, Voornaam en Telefoonnummer. (Het veld Achternaam kan in principe meerdere personen als resultaat opleveren. Daarom is het geen goed idee om dit veld als enige vergelijkingsveld te gebruiken.)

U kunt ook opgeven welke velden u wilt importeren. De inhoud van alle velden, in alle overeenkomende records, die u selecteert om te importeren, overschrijven de gegevens in het doelbestand, zelfs als het veld in het bronbestand leeg is.

Wanneer het doelbestand een gevonden reeks bevat, worden alleen de gevonden records bijgewerkt.

De tabel hieronder geeft een voorbeeld van hoe een record in een doelbestand verschijnt vóór en nadat het is bijgewerkt door een overeenkomende record in een bronbestand. In de kolom Toewijzing geeft Pictogram voor Niet importeren in Windows (Windows) of Pictogram voor Niet importeren in Windows (macOS) een vergelijkingsveld aan, geeft Pictogram voor Kan niet importeren aan dat het veld moet worden geïmporteerd en geeft Pictogram voor Niet importeren in Windows (Windows) of Pictogram voor Niet importeren in Windows (macOS) aan dat het veld niet moet worden geïmporteerd.

 

Bronbestand

Toewijzing

Doelbestand

Resultaat

123-456-7890

Pictogram voor Importeren of Pictogram voor Importeren

123-456-7890

123-456-7890

Joep

Pictogram voor Kan niet importeren of Pictogram voor Niet importeren in Windows

Joep

Joep

Q

Pictogram voor Kan niet importeren

 

Q

Smits

Pictogram voor Kan niet importeren

Smits

Smits

Acacialaan 22

Pictogram voor Kan niet importeren

Bosweg 123

Acacialaan 22

Nieuwerdijk

Pictogram voor Kan niet importeren

Ouderdijk

Nieuwerdijk

Verenigde Staten

Pictogram voor Kan niet importeren

Verenigde Staten

Verenigde Staten

 

Pictogram voor Kan niet importeren

3-3-1960

3-3-1960

 

Pictogram voor Kan niet importeren

(020) 222-4466

 

Opmerkingen 

U kunt gegevens alleen in één tabel tegelijk importeren. Als u gegevens in gerelateerde velden wilt importeren, importeert u gegevens rechtstreeks in de tabel die het gerelateerde veld bevat.

Als het bronbestand een FileMaker Pro Advanced-bestand met meerdere tabellen is, kunt u alleen gegevens uit één tabel tegelijk importeren. Als u velden uit gerelateerde tabellen wilt importeren, importeert u rechtstreeks uit de tabel die het veld bevat.

Als het bronbestand een FileMaker Pro Advanced-bestand is, kunt u ervoor kiezen om alleen de records in de gevonden reeks te importeren en de import van de weggelaten records over te slaan. Raadpleeg FileMaker Pro-indeling.

Als u zeker wilt zijn dat de geïmporteerde gegevens correct zijn opgemaakt, kunt u velden definiëren die gegevens bevestigen bij het importeren. Tijdens de import worden gegevens overgeslagen die niet beantwoorden aan de bevestigingsopties die u hebt ingesteld. Raadpleeg Gegevens bevestigen tijdens het importeren.

Als u regelmatig gegevens van dezelfde bron importeert, kunt u dit proces automatiseren door een terugkerende import in te stellen of door een script te maken dat de Records importeren scriptstap gebruikt. Raadpleeg Terugkerende importacties instellen en Taken automatiseren met scripts.

Verwante onderwerpen 

Een ODBC-gegevensbron opvragen vanuit FileMaker Pro Advanced

Gegevens opslaan, importeren en exporteren

De importhandeling instellen en velden toewijzen tijdens de import

Meer informatie over het maken van een nieuwe tabel voor geïmporteerde gegevens

Terugkerende importacties instellen