Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven
 

Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven

1. Selecteer het veld in de lay-outmodus.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Kies in het onderdeel Veld bij Stijl besturingselementen de optie Kalender-keuzelijst. Selecteer vervolgens opties.

Pictogram opnemen om kalender te tonen/verbergen geeft een kalenderpictogram in het veld weer. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt de kalender automatisch weergegeven wanneer de gebruiker in het veld komt.

Automatisch aanvullen met bestaande waarden is alleen beschikbaar voor velden die als tekst zijn gedefinieerd.

Opmerkingen 

Als u de kalender met vervolgkeuzelijst wilt weergeven, selecteert u het veld (of klikt u op het kalenderpictogram) in de modus Bladeren of de modus Zoeken.

Gebruik Configuratiescherm (Windows) of Systeemvoorkeuren (macOS) om te wijzigen op welke dag de week begint in een kalender met een vervolgkeuzelijst.

Verwante onderwerpen 

Een veld zo instellen dat het automatisch wordt aangevuld bij tekstinvoer

De weergavestatus voor een object opgeven

Opvullen met een kleurovergang