Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Opvullen met een kleurovergang
 

Opvullen met een kleurovergang

Opmerking  Zorg ervoor dat de opvulling voor een of meer lay-outgedeelten transparant is voordat u de lay-outachtergrond met een kleurovergang vult. Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en randen instellen.

1. Selecteer in de lay-outmodus een of meerdere objecten, een gedeeltelabel of klik op een willekeurige plaats van de lay-outachtergrond om deze te selecteren.

Zorg ervoor dat geen objecten of onderdelen zijn geselecteerd voordat u de lay-outachtergrond selecteert.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

3. Als u het uiterlijk van het object of het hoofdgedeelte wilt wijzigen wanneer het een bepaalde status heeft (bijvoorbeeld wanneer een knop wordt ingedrukt), kiest u uit de lijst met objectstatussen (dicht bij de bovenkant van het tabblad).

Raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven.

4. Kies in het onderdeel Grafisch de optie Verloop onder Opvullen.

Het verloopbesturingselement verschijnt.

Uiterlijk

5. Zo stelt u de opties voor het kleurenverloop in:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Kleuren voor het verloop opgeven

Klik op de kleuromslagpunten Gegevens in het verloopbesturingselement en kies een kleur in het kleurenpalet.

Kleuren toevoegen aan het kleurenverloop

Klik op het verloopbesturingselement om een kleuromslagpunt toe te voegen.

Kleuren uit het kleurenverloop verwijderen

Sleep de ongewenste kleuromslagpunten weg van het verloopbesturingselement.

De richting van het verloop van de opvulling wijzigen

Klik op Knop Datum of Object weergegeven in positie bij oorspronkelijk formaat van venster.

Wijzigen waar een lineair verloop begint over te vloeien

Kies een waarde voor Hoek.

macOS: Sleep het besturingselement voor de hoek Knop Tijd.

De begin- en eindpunten van een lineair kleurenverloop of het middelpunt en de straal van een radiaal kleurenverloop wijzigen

Sleep in de lay-out een blauwe handgreep van het verloopbesturingselement op de afbeelding.

Knop Getal

De richting van verloopkleuren omkeren (van links naar rechts of van het midden naar buiten toe)

Klik op Gegevens.

Het verloop voor het object wijzigen.

Gebruik het besturingselement Gereedschap Opmaak kopiëren/plakken bij het object.

Opmerkingen 

De opvulling van de lay-outachtergrond wordt niet toegepast op de navigatiegedeelten.