Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Een veld zo instellen dat het automatisch wordt aangevuld bij tekstinvoer
 

Een veld zo instellen dat het automatisch wordt aangevuld bij tekstinvoer

U kunt een veld zo instellen dat het automatisch wordt aangevuld (vooruitgetypt), zodat gebruikers sneller waarden kunnen invoeren in de modus Bladeren of modus Zoeken. Gebruikers zien voorstellen op basis van wat eerder is ingevoerd in het veld of op basis van waarden in een invoerlijst.

U kunt de functie voor automatisch aanvullen alleen gebruiken in tekstvelden die worden weergegeven als:

invoervakken

keuzelijsten

kalender-keuzelijsten

Opmerking  Raadpleeg Automatische gegevensinvoer definiëren als u velden wilt instellen om automatisch informatie in te voeren wanneer een record wordt gemaakt of gewijzigd.

Zo stelt u een veld zodanig in dat het automatisch wordt aangevuld bij tekstinvoer:

1. Selecteer het veld in de lay-outmodus.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Kies in het onderdeel Veld bij Stijl besturingselementen de optie Invoervak, Keuzelijst of Kalender-keuzelijst.

 

Voor

Selecteer

Invoervak of Kalender-keuzelijst

Automatisch aanvullen met bestaande waarden

Suggesties zijn gebaseerd op de index van het veld, waardoor de indexering moet ingeschakeld zijn. Raadpleeg Veldindexeringsopties definiëren.

Keuzelijst

Automatisch aanvullen met invoerlijst

Suggesties zijn gebaseerd op de opgegeven invoerlijst. Als u niet wilt dat suggesties in een lijst worden weergegeven, selecteert u Pijl opnemen om lijst te tonen/verbergen.

Opmerkingen 

Automatisch aanvullen wordt niet ondersteund in keuzelijsten wanneer de gebruikte invoerlijst is geconfigureerd voor gebruik van de optie Ook waarden tonen uit tweede veld, Alleen waarden van tweede veld of Sorteren op tweede veld. Raadpleeg Invoerlijsten definiëren.

Verwante onderwerpen 

Een veld zodanig instellen dat het als een venstermenu, een groep selectievakjes of een ander besturingselement wordt weergegeven

Een veld instellen om een kalender met vervolgkeuzelijst weer te geven