Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Een schuifbesturingselement wijzigen
 

Een schuifbesturingselement wijzigen

1. Dubbelklik in de lay-outmodus op het schuifbesturingselement.

Of selecteer het schuifbesturingselement en kies Opmaak > Schuifbesturingselementinstellingen.

2. Voer één of meer van de volgende handelingen uit.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een schuifpaneel toevoegen

Klik op Selectiegereedschap.

Het nieuwe paneel wordt rechts van het actieve (huidige) paneel toegevoegd en wordt het actieve paneel.

Een schuifpaneel verwijderen

Klik op Tekstgereedschap.

Alle objecten in het schuifpaneel worden ook verwijderd.

Een schuifpaneel selecteren

Raadpleeg Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken.

Toestaan dat met vegen op schuifpanelen erdoor wordt genavigeerd op apparaten met ondersteuning voor bewegingen

Selecteer Veegbewegingen inschakelen.

Punten op schuifpanelen weergeven

Selecteer Navigatiepunten tonen.

Grootte van de punten wijzigen

Selecteer Navigatiepunten tonen en typ of kies vervolgens een waarde.

Navigeren tussen schuifpanelen

Voer één van de volgende handelingen uit:

Klik op Selectiegereedschap of Tabbladbesturingselement-gereedschap.

Klik op de punten op of onder de schuifpanelen.

Panelen in een schuifbesturingselement opnieuw rangschikken

Sleep een punt op het schuifbesturingselement naar de nieuwe positie.

Opmerking  U kunt geen punten slepen om schuifpanelen tussen schuifbesturingselementen te verplaatsen.

Het schuifpaneel instellen dat u standaard vooraan wilt

Selecteer Navigatiepunten tonen en sleep vervolgens het schuifpaneel zo veel mogelijk naar links.

3. Als u objecten wilt toevoegen aan een schuifpaneel, gebruikt u het lay-outgereedschap op de statusbalk of het menu Invoegen, of sleept u objecten naar het paneel.

Opmerkingen 

U kunt geen schuifbesturingselement in een portaal plaatsen.

Wanneer u scripts gebruikt om de navigatie van schuifpanelen te beheren, zijn animaties standaard uitgeschakeld. Raadpleeg Animaties beheren als u animatie wilt inschakelen.

Verwante onderwerpen 

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Objecten kopiëren, dupliceren en verwijderen

Vensterbesturingselementen opmaken

Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Objecten tekenen en invoegen in een lay-out