Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met vensterbesturingselementen in lay-outs > Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken
 

Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken

1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer tabbladen, schuifpanelen of objecten.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Het voorste tabblad of schuifpaneel selecteren

Klik op een willekeurige plaats in het tabblad of schuifpaneel.

Een tabblad of schuifpaneel op de voorgrond plaatsen

Tabbladen: Klik op het tabblad van het paneel dat u op de voorgrond wilt plaatsen.

Schuifpanelen: Klik op het punt van het paneel dat u op de voorgrond wilt plaatsen.

Meerdere panelen van een vensterbesturingselement selecteren

Klik op een tabblad of punt om het paneel naar voren te brengen en klik nogmaals. Houd Shift ingedrukt en klik op extra tabbladen of punten totdat alle gewenste panelen zijn geselecteerd.

Alle tabbladen of schuifpanelen en alle objecten erin selecteren

Sleep de pijlaanwijzer om een selectievak rondom het vensterbesturingselement te maken.

Meerdere objecten in een paneel selecteren

Klik op elk object dat u wilt selecteren terwijl u Shift ingedrukt houdt.

Objecten selecteren op meer deelvensters

Selecteer enkele objecten in een paneel, houd Shift ingedrukt en klik op nog een tabblad of punt om naar een ander paneel over te schakelen en houd dan Shift ingedrukt terwijl u klikt op objecten om ze toe te voegen aan de selectie.

2. Als u uw selectie wilt wijzigen, kiest u opties in het onderdeel Ordenen en uitlijnen op het tabblad Positie Knop Opgeven in het infovenster.

U kunt bijvoorbeeld randen van objecten uitlijnen, objecten horizontaal of verticaal op dezelfde manier verdelen of objecten even groot maken in een of meerdere panelen. Raadpleeg Objecten ordenen en De grootte en vorm van objecten wijzigen.

Opmerkingen 

Als u records opslaat als een Excel-bestand, worden alleen velden op het voorste paneel opgeslagen. Als u meer controle wilt hebben op de plaatsen waar velden verschijnen in het Excel-bestand, gebruikt u in plaats daarvan Records exporteren. Raadpleeg Gegevens exporteren vanuit FileMaker Pro Advanced.

De objecten in een tabblad of schuifpaneel hebben hun eigen stapelvolgorde in dat paneel. Raadpleeg Objecten ordenen.

U kunt een eigen tabvolgorde definiëren voor objecten in een tabblad of schuifpaneel. Wanneer u echter op de Tab-toets drukt, navigeert u alleen naar objecten op het voorste paneel. Als u navigatie naar een ander deelvenster wilt automatiseren, geeft u met de scriptstap Ga naar veld een doelveld op dat staat op het deelvenster dat u op de voorgrond wilt plaatsen. Raadpleeg Tabvolgorde instellen voor gegevensinvoer voor informatie over tabvolgorde.

Als een scriptstap een veld opgeeft dat niet zich niet op het voorste paneel bevindt, selecteert FileMaker Pro Advanced dat veld en brengt het het paneel naar voren. Als het veld echter ook in de lay-out voorkomt en het script vindt dat veld eerst, dan zal het paneel niet naar voren worden gebracht. Als u het paneel naar voren wilt brengen in deze situatie, wijst u een objectnaam toe aan het veld dat in het paneel voorkomt en gebruikt u de Ga naar object scriptstap om dat veld te zoeken.

Verwante onderwerpen 

Objecten tekenen en invoegen in een lay-out

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Vensterbesturingselementen opmaken

Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out

Opties instellen voor de automatische formaatwijziging van lay-outobjecten

Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven