Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Vensterbesturingselementen opmaken
 

Vensterbesturingselementen opmaken

U kunt het uiterlijk van tabbladbesturingselementen en schuifbesturingselementen en objecten van panelen wijzigen In de modus Lay-out. Daarnaast u ook het volgende opmaken:

Weergavestatussen voor afzonderlijke tabbladen (raadpleeg De weergavestatus voor een object opgeven).

Onderdelen van schuifbesturingselementen (het gebied met schuifbesturingselementen, schuifpanelen en de punten).

Zo maakt u een vensterbesturingselement op:

1. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

Een weergavestatus voor een tabblad opmaken: Kies uit de lijst met objectstatussen (dicht bij de bovenkant van het tabblad).

Een onderdeel van een schuifbesturingselement opmaken: Kies Schuifbesturingselement, Schuifbesturingselement: paneel, of Schuifbesturingselement: Punten in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad).

2. Vervolgens:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

De opvulling van het voorste tabblad, het gebied van een schuifbesturingselement onder de schuifpanelen, of objecten op een tabblad of schuifpaneel wijzigen

Selecteer in de modus Lay-out het tabbladbesturingselement, het schuifbesturingselement of de objecten die u wilt wijzigen. (Raadpleeg Objecten in vensterbesturingselementen selecteren en ermee werken.) Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk van het Infovenster een opvulling in het gebied Grafisch. Zie Opvulling, lijnstijl en randen instellen, Opvullen met een kleurovergang of Opvullen met een afbeelding.

Tip  Als u dezelfde opvulling wilt toepassen op alle tabs op een tabbladbesturingselement, sleept u de pijlaanwijzer om een selectievak te maken dat het tabbladbesturingselement omringt en past u vervolgens een opvulling toe.

De stijl en de kleur van de rand rond een vensterbesturingselement wijzigen

Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement en doe dan het volgende:

Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk bij Lijn in het onderdeel Grafisch.

U kunt ook de Lijnopties kiezen op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Ordenen Gegevens op de lay-outbalk.

Raadpleeg Opvulling, lijnstijl en randen instellen voor meer informatie.

De vorm van de hoeken van een tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement wijzigen

Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk bij Hoekafronding in het onderdeel Grafisch. Geef met een waarde in punten het uiterlijk aan van elke hoek die u wilt afronden. Hoe hoger de waarde, hoe meer de hoek wordt afgerond.

Alle tabs op tabbladen op uiterst links, in het midden, uiterst rechts of verspreid over de deelvensters met tabblad plaatsen

Dubbelklik op het tabbladbesturingselement. Kies uit Tabbladuitvulling in het dialoogvenster Tabbladbesturingselement instellen.

De opmaak van de naam van het tabblad wijzigen

Selecteer een tabbladbesturingselement en doe dan het volgende:

Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk Opties in het onderdeel Tekst.

Of gebruik de tekstopties op de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Gegevens op de lay-outbalk.

Tekstopties voor de naam van een tabblad zijn van toepassing op alle deelvensters. Raadpleeg Tekst opmaken.

De breedte wijzigen van alle tabbladen in een tabbladbesturingselement

Dubbelklik op het tabbladbesturingselement. Kies uit Tabbladbreedte in het dialoogvenster Tabbladbesturingselement instellen.

Kies voor Labelbreedte + marge van, Minimum van of Vaste breedte van de optie Inch, Centimeter of Punten en voer vervolgens een waarde in.

De opvulling of de kleur en stijl van de rand rond de punten van het schuifbesturingselement wijzigen

Selecteer het schuifbesturingselement en doe dan het volgende:

Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk de optie Schuifbesturingselement: punten in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad). Kies in het onderdeel Grafisch een opvulling en kies vervolgens opties bij Lijn.

U kunt ook opties voor Lijn kiezen in de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Opmaak Gegevens op de lay-outbalk.

Buitenschaduwen toevoegen aan een tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement

Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement. Selecteer in het onderdeel Geavanceerde afbeelding op het tabblad Uiterlijk de optie Uiterlijk Buitenschaduw. Klik op Gegevens om de schaduweffecten te wijzigen.

Binnenschaduwen toevoegen aan schuifpanelen

Selecteer het schuifbesturingselement. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk de optie Schuifbesturingselement: Blad/paneel in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad). Selecteer Binnenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding. Klik op Uiterlijk om de schaduweffecten te wijzigen.

De opvulling van een tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement aanpassen om de afmetingen ervan te wijzigen

Selecteer het tabbladbesturingselement of schuifbesturingselement. Geef bij Geavanceerde afbeelding op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk, waarden in voor Opvullen.

Opmerkingen 

U kunt de opvulling of rand van afzonderlijke schuifpanelen niet wijzigen.

U kunt geen buitenschaduwen toepassen op schuifpanelen of binnenschaduwen op tabbladbesturingselementen of punten van een schuifbesturingselement.

Verwante onderwerpen 

Tekst opmaken

Objecten ordenen

Schaduwen en opvulling toevoegen