Werken met gerelateerde tabellen > Werken met de relatiegrafiek > Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren
 

Tabelvermeldingen toevoegen en selecteren

Alle tabelvermeldingen uit relaties moeten in de relatiegrafiek zijn weergegeven. Dit geldt ook voor de tabellen in externe gegevensbronnen. Nadat u de tabelvermeldingen hebt toegevoegd, kunt u ze selecteren om te zien hoe ze onderling zijn gerelateerd.

Zo voegt u een tabelvermelding aan de relatiegrafiek toe:

1. Kies Bestand > Beheren > Database.

2. Klik op het tabblad Relaties en klik vervolgens op Knop Object selecteren.

3. In het dialoogvenster ‘Tabel opgeven’:

Als u een andere vermelding van een tabel in het huidige bestand wilt toevoegen, selecteert u de naam van de tabel in de lijst met tabellen.

Als u een tabelvermelding uit een externe gegevensbron wilt toevoegen, kiest u uit Gegevensbron en selecteert u vervolgens de tabelnaam uit de lijst met tabellen.

 

Om dit te doen

Kies

Een tabelvermelding uit het huidige FileMaker Pro Advanced-bestand selecteren

Huidig bestand

Een ander FileMaker Pro Advanced-bestand selecteren via het dialoogvenster ‘Bestand openen’

FileMaker-gegevensbron toevoegen

Dit is de snelste manier om een FileMaker-gegevensbron toe te voegen.

Een ODBC-gegevensbron selecteren

Een bestaande ODBC-gegevensbron of ODBC-gegevensbron toevoegen om een nieuwe gegevensbron toe te voegen

Raadpleeg ODBC-gegevensbronnen bewerken.

FileMaker-gegevensbronnen en ODBC-gegevensbronnen met meerdere paden toevoegen of bestaande gegevensbronnen verwijderen

Gegevensbronnen beheren

Raadpleeg Verbinding maken met externe gegevensbronnen.

4. U kunt desgewenst de naam van de tabelvermelding wijzigen.

Elke tabelvermelding in de relatiegrafiek moet een unieke naam hebben.

Zo selecteert u gerelateerde tabellen:

1. Geef de relatiegrafiek voor de database op het scherm weer.

Zie Werken met de relatiegrafiek

2. Selecteer een of meer tabelvermeldingen.

3. Klik op De knop Tekstnotitie toevoegen en kies vervolgens de tabelvermeldingen die u wilt markeren.

 

Om dit te doen

Kies

Tabellen die een directe relatie met elkaar hebben markeren

Eerstvolgende gerelateerde tabellen selecteren

Tip  Kies deze opdracht nogmaals om de volgende gerelateerde tabel of groep van gerelateerde tabellen te selecteren.

Tabelvermeldingen markeren die zijn gebaseerd op dezelfde brontabel

Tabellen met dezelfde brontabel selecteren

Verwante onderwerpen 

Werken met gerelateerde tabellen

Werken met de relatiegrafiek

Een app op maat maken

Relatiecriteria

Relaties maken en wijzigen