Välja ett FileMaker-script som ska köras
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
1. Markera scriptet i listan Scriptnamn.
Tips!  Om en scriptgrupp i listan är stängd klickar du på ikonen bredvid gruppnamnet för att öppna gruppen och visa scripten.
Om du ändå inte kan se några scripts för den valda databasen kontrollerar du att FileMaker-scriptmotorn (FMSE) är igång. Om den inte är igång startar du den med kommandot fmsadmin start fmse. Se CLI-hjälp för information om start-kommandot.
Guiden Schema kräver att scriptnamn är unika. Om databasen har script med samma namn finns bara ett av scripten med i listan Scriptnamn.
2. Ange valfri scriptparameter.
Obs!  Scriptparametrarna skickas till FileMaker-scriptet som text. Om du till exempel anger scriptparametern 5 + 5 skickas textsträngen “5 + 5” till scriptet, inte värdet 10.
Information om scriptparametrar finns i FileMaker Pro Hjälp.
3. Välj Tidsgräns (minuter) om du vill stoppa scriptet efter ett angivet antalet minuter.
4. Välj Avbryt schemat om tidsgränsen uppnås eller om servern stoppas om du vill stoppa schemat från att köras.
Relaterade avsnitt 
Köra FileMaker-script
Planera administrationsuppgifter