Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Administratörerna kan vilja meddelas via e-post endast när en planerad uppgift misslyckas. Om du aktiverar e-postmeddelanden för en planerad uppgift kommer alla mottagare att få e-postmeddelanden varje gång uppgiften slutförs, vare sig uppgiften genomförs med framgång eller misslyckas. Om du inte vill motta dessa e-postmeddelanden kan du inaktivera e-postmeddelandena (eller ta bort din e-postadress från listan) för ett specifikt schema med hjälp av guiden Schema.
Eftersom FileMaker Server lägger till en post i filen Event.log när ett schema misslyckas kan du aktivera meddelanden med varningar och fel och bara motta e-post när ett schema misslyckas.
1. Skapa ett nytt schema eller redigera ett befintligt schema.
Instruktioner om hur man skapar eller redigerar en planerad uppgift finns i Skapa, redigera, duplicera och radera ett schema.
2. Bekräfta schemainställningarna i varje steg och klicka på Nästa i guiden Schema tills du kommer till sidan Tillval med funktionen Aktivera e-postmeddelanden.
3. Om du vill inaktivera alla e-postmeddelanden för detta schema avmarkerar du Skicka e-postmeddelande.
Om du vill fortsätta skicka e-postmeddelanden till andra mottagare, lämnar du inställningen för e-postmeddelande aktiverad, men tar bort den e-postadress dit du inte vill få flera e-postmeddelanden.
4. Klicka på Nästa och sedan på Slutför.
5. Klicka på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden.
6. Välj Skicka e-postmeddelanden till och ange sedan den e-postadress dit du vill få e-postmeddelanden om fel eller varningar. Du kan välja Endast fel och Varningar eller fel.
Relaterade avsnitt 
Aktivera e-postmeddelanden i scheman
Visa loggfilsposter