Aktivera e-postmeddelanden i scheman
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Välj Skicka e-postmeddelanden till och ange e-postadresserna som du vill skicka meddelande till.
Du kan ange flera adresser avgränsade med kommatecken.
Exempel: användare1@epost.com,användare2@epost.com,...
Kommentar
E-postmeddelanden skickas vare sig schemat slutförs med framgång eller inte. Om e-postmeddelanden för fel eller varningar aktiveras på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden kommer ett andra e-postmeddelande att skickas till den e-postadress som angetts på fliken. Om en e-postadress verkar finnas med på båda listorna, kommer mottagaren att få två e-postmeddelanden om samma händelse. Mer information finns i Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas.
Meddelanden via e-post kräver att SMTP-serverns konfigurationsinställningar har angetts på fliken Allmänna inställningar > E-postmeddelanden. Om SMTP-servern inte har konfigurerats och du är en serveradministratör, bör du konfigurera SMTP-servern först. Konfigurationsinstruktioner finns i Inställningar för e-postmeddelanden. Om du är gruppadministratör måste du be serveradministratören att konfigurera SMTP-servern åt dig.
Relaterade avsnitt 
Planera administrationsuppgifter