Hantera plugin-program > Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE) > Mappar för plugin-filer på serversidan
 
Mappar för plugin-filer på serversidan
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Om du vill göra det möjligt för FileMaker-scriptmotorn att använda plugin-program måste du placera dem i rätt mapp på huvuddatorn i FileMaker Server-driftsättningen.
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Database Server\Extensions\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Database Server/Extensions/
Om du vill att en webbpubliceringslösning ska använda ett plugin-program, placerar du en kopia av plugin-programmet på den dator som kör Web Publishing Engine (även om Web Publishing Engine körs på samma dator som databasservern). För alla webbpubliceringslösningar (XML, PHP och FileMaker WebDirect) placerar du plugin-programmen i följande mapp:
Windows: [enhet]:\Program\FileMaker\FileMaker Server\Web Publishing\publishing-engine\cwpc\Plugins\
Om du installerar FileMaker Server på en plats som inte är standard ersätts inledningen av standardsökvägen, \Program\FileMaker\FileMaker Server, med den sökväg som du anger under installationen. Till exempel: \Min_sökväg\Database Server\Extensions\
macOS: /Bibliotek/FileMaker Server/Web Publishing/publishing-engine/cwpc/Plugins/
Kommentar
macOS: För FileMaker Server måste du ställa in rätt filbehörighet för plugin-program. Mer information finns i Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS).
Om mappen för plugin-program inte finns, måste du skapa en. Plugin-filer som har placerats i denna mapp eller undermappar måste ägas av fmsadmin-gruppen. Filbehörigheterna måste tillåta fmsadmin-gruppen att läsa och köra plugin-filerna.
Relaterade avsnitt 
Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE)