Hantera plugin-program > Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE) > Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS)
 
Ändra filbehörighet för plugin-program (macOS)
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
1. Starta programmet Terminal och använd kommandot cd när du vill ställa in önskad sökväg.
2. Skriv följande på kommandoraden:
chmod g+rx <filsökväg>
or
chmod g+wrx <filsökväg>
Du måste skriva g+rx, eftersom läs- och kördelarna för grupp måste vara aktiverade för plugin-program och scripts på systemnivå. Använd g+wrx-formen när du också vill tillåta skrivbehörighet. Vissa plugin-program eller scripts som använder inställningar eller mappar med ytterligare filer kan behöva skrivbehörighet till dessa filer och mappar.
Relaterade avsnitt 
Mappar för plugin-filer på serversidan
Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern
Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE)