Hantera plugin-program > Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE)
 
Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE)
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Plugin-program på serversidan kan tillhandahålla externa funktioner som används i FileMaker-scripten som schemalagts för att köras på FileMaker Server (se Köra FileMaker-script).
FileMaker Server-komponenten som kör plugin-programmen kallas FileMaker-scriptmotor (FMSE).
Så här aktiverar du plugin-program för att köras i FileMaker-scriptmotor:
1. Placera plugin-programmen i rätt mappar så att FileMaker-scriptmotor kan använda dem. Mer information finns i Mappar för plugin-filer på serversidan.
2. Klicka på fliken Databasserver > Server-plugin-program i Admin Console.
3. Välj Aktivera användning av plugin-program för FileMaker script-motorn (FMSE).
4. Markera Aktiverat för varje plugin-program som du vill köra i FileMaker-scriptmotorn.
Så här aktiverar du plugin-program för att köras i webbpubliceringslösningar:
1. Placera plugin-programmen i rätt mappar så att webbpubliceringslösningarna kan använda dem.
Om en webbpubliceringslösning använder ett plugin-program måste du placera en kopia av samma plugin-program i en mapp på den dator som kör Web Publishing Engine (även om Web Publishing Engine körs på samma dator som databasservern).
2. I Admin Console klickar du på fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar.
3. Klicka på Aktivera plugin-program för webbpublicering.
Kommentar
Lagrade beräkningar eller förfrågningar på serversidan kan inte använda plugin-program.
Vissa plugin-program (och biblioteken de refererar till) läses bara in när processen utförs av en användare som är inloggad i systemet. FileMaker-scriptmotor körs som en bakgrundsprocess, inte som en användarprocess. Utvecklare måste därför skriva plugin-program olika om de ska fungera tillsammans med FileMaker Server. Användare måste titta i dokumentationen för operativsystemet om de vill veta vilka bibliotek som normalt är tillgängliga.
Relaterade avsnitt 
Hantera plugin-program