Hantera plugin-program
 
Hantera plugin-program
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Server kan använda externa plugin-program med databaser som FileMaker Pro är värd för och som har utformats för att använda scriptsteget Installera Plug-In. När delade databaser använder plugin-program som har aktiverats på FileMaker Server kan FileMaker-scriptmotor (FMSE) köra plugin-funktioner istället för klientdatorerna.
Se FileMaker Pro Hjälp för information om:
Arbeta med plugin-program
Scriptsteget Installera Plug-In
Utföra beräkningar på en värddator
Relaterade avsnitt 
Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE)
Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern