Delade databaser
 
Delade databaser
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Innan du kan dela FileMaker Pro-databasfiler är det viktigt att filerna förbereds för delning. Nedanstående anvisningar ger en översikt över processen.
1. Redigera kontona och behörighetsuppsättningarna som klienterna kommer att använda för delad åtkomst. Mer information finns i Redigera konton och behörighetsuppsättningar.
2. Överför databasfilerna till FileMaker Server. Mer information finns i Överföra databasfiler med FileMaker Pro.
3. Kontrollera statusen för filerna på fliken Aktivitet > Databaser och se till att filerna är åtkomliga för FileMaker-klienter. Mer information finns i Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter.
Kommentar
FileMaker Server 16 stöder följande klienter: FileMaker Pro 14, 15 och 16 eller FileMaker Go 14, 15 och 16. Obs! Klienter som kör FileMaker Pro 14 och 15 eller FileMaker Go 14 och 15 kan inte använda FileMaker Pro 16-funktioner.
Du måste konvertera filer som skapats i FileMaker Pro 11 eller tidigare (.fp7-filer) till formatet FileMaker Pro 12 (.fmp12-filer). Se FileMaker Pro Hjälp.
Om en värdbaserad databas har konfigurerats att komma åt data från en extern SQL-datakälla måste du ange samma ODBC-DSN (Data Source Name) på FileMaker Servers huvuddator som du angav på datorn som användes för att skapa FileMaker Pro-databasen. Mer information finns i Ansluta till externa ODBC-datakällor.
Om en värdbaserad databas använder plugin-program eller om du vill tillåta att scriptsteget Installera plugin-fil får uppdatera plugin-program på serversidan måste du ange inställningar för Server-plugin. Mer information finns i Hantera plugin-program.
Du kan inte använda FileMaker Pros peer-to-peer-databasdelning på en FileMaker Server-dator.
När FileMaker Server öppnar filer som inte stängts på rätt sätt utför FileMaker Server en kontroll av varje fil och loggar resultatet av kontrollen i händelseloggen. Mer information finns i Händelselogg.
Upp till 125 FileMaker Pro-databasfiler kan delas i FileMaker Server och öppnas automatiskt då FileMaker Server startas.
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp innan du kan överföra databaser till din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Relaterade avsnitt 
Administrera databaser
Stänga värdbaserade filer
Administrera klienter
Visa serverstatistik
Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter
Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern