Konfigurera inställningar för administratörsgrupper > Hantera administratörsgrupper > Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp
 
Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Gruppadministratörer har inte behörighet att konfigurera FileMaker Server och de kan inte visa flikarna Allmänna inställningar, Databasserver eller Webbpublicering i Admin Console. Du anger vilka databasadministrationsuppgifter som du vill att gruppadministratörerna ska ha behörighet att utföra genom att välja behörigheter för FileMaker Server-administratörsgruppen.
När du lägger till en grupp på fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper, aktiveras gruppbehörigheten Visa databaser, skicka meddelanden, koppla ifrån klienter som standard och kan inte inaktiveras. Med dessa minimibehörigheter för grupper kan alla gruppadministratörer utföra följande uppgifter för sina administratörsgrupper:
Visa gruppens klienter och databaser på flikarna Aktivitet > Klienter och Aktivitet > Databaser.
Visa gruppens schema för en databas i fönstret Scheman.
Skicka textmeddelanden till anslutna FileMaker-klienter som visas på fliken Aktivitet > Klienter.
Koppla från FileMaker-klienter som visas på fliken Aktivitet > Klienter.
Öppna startsidan och sidan för teknologitest.
Öppna FileMaker Server Hjälp.
Obs!  Gruppadministratören kan kanske visa det totala antalet klienter, databaser och scheman för alla grupper.
När du konfigurerar en administratörsgrupp kan du även välja någon av följande gruppbehörigheter i dialogrutan Redigera behörigheter:
 
Välj denna behörighet
Om du vill tillåta gruppadministratörer att
Utför åtgärder för databaser
Öppna, stänga, kontrollera, pausa, återuppta eller ta bort gruppmappen och skicka meddelanden till alla klienter på fliken Aktivitet > Databaser. Gruppadministratören kan också hämta en databas och rensa krypteringslösenorden. Om man vill överföra databaser måste gruppadministratören använda FileMaker Pro och överföra databasen till FileMaker Server.
Utför åtgärder för scheman
Skapa endast scheman för Skicka meddelanden och utför alla åtgärder i fönstret Scheman för detta schema.
Säkerhetskopiera databaser
Utföra alla åtgärder för scheman för säkerhetskopiering.
Verifiera databaser
Utföra alla åtgärder för scheman för verifiering.
Utför script
Utföra alla åtgärder för scheman för att köra scripts.
Visa statistik och loggar för alla grupper
Visa FileMaker Server-statistik och loggar.
Obs!  Om du beviljar denna behörighet kan gruppadministratörer visa all statistik och alla loggar för FileMaker Server-installationen, inte bara statistiken och loggarna som gäller deras egen administratörsgrupp.
Visa och hantera Startcenter för grupper
Öppna och konfigurera ett Startcenter för grupper för administratörsgruppen.
Obs!  För schemana Säkerhetskopiera, Verifiera och Utför script kan gruppadministratörerna endast utföra åtgärder för databasen i gruppmappen eller en undermapp.
Gruppadministratörer får inte göra följande:
Starta eller stoppa databasservern eller Web Publishing Engine.
Visa eller ändra inställningarna i Admin Console, med undantag av konfigurering av Startcenter för grupper om behörigheten Visa och hantera Startcenter för grupper är aktiverad.
Spara eller läsa in scheman och gruppinställningar.
Ändra antalet eller roll för datorerna i FileMaker Server-distributionen.
Uppdatera FileMaker Server-licensnyckeln.
Registrera FileMaker Server.
Kontrollera FileMaker Server-uppdateringar.
Relaterade avsnitt 
Konfigurera inställningar för administratörsgrupper
Hantera administratörsgrupper
Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper
FileMaker Server-gruppmappar
Startcenter för grupper i FileMaker Server