Inställningar för serverinformation
 
Inställningar för serverinformation
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ange inställningar för serverinformation genom att klicka på fliken Allmänna inställningar > Serverinformation.
 
För att
Gör så här
Ange värdnamnet som ska visas i FileMaker Server Admin Console, FileMaker Pro och FileMaker Go:
Ange servernamnet.
Tips!  Använd ett namn som består av ASCII-standardtecken och som inte innehåller blanksteg. Använd inte snedstreck (/) i servernamnet.
Servernamnet visas:
på startsidan för FileMaker Server
i FileMaker Pro Startcenter
i FileMaker Go Startcenter
Ange en serverbeskrivning
Vid Serverbeskrivning anger du en beskrivning av FileMaker Server-datorn. Beskrivningen visas på startsidan.
Ange FileMaker Server-ägaren, e-postadress, plats och telefonnummer
Vid Kontaktinformation för administratören anger du kontaktinformationen för personen som administrerar den aktuella FileMaker Server-driftsättningen.
Den här kontaktinformationen visas:
på startsidan
på en katalogtjänst
Windows: Mer information om hur du publicerar administratörens kontaktinformation på en katalogtjänst finns i dokumentationen för Active Directory Schema.
Visa och uppdatera din FileMaker Server-licensinformation
Vid Licensinformation klickar du på Ändra licensnyckel.
1. Ange namn, organisation och din nya licensnyckel.
2. Klicka på Uppdatera.
Du kan även uppdatera licensnyckeln om du tidigare använde en provversion. Information finns i FileMaker Store. Mer information finns i Om licensnyckeln.