Administrera klienter
 
Administrera klienter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
På fliken Aktivitet > Klienter visas alla användare, inklusive FileMaker Pro-, FileMaker Go-, FileMaker WebDirect- och FileMaker Data API-anslutningar, som för tillfället är anslutna till databaser som FileMaker Server är värd för.
På fliken Aktivitet > Klienter visas även de FileMaker-scriptklienter som skapas:
när ett FileMaker-script (eller en scriptordning som innehåller ett FileMaker-script) körs som en schemalagd uppgift
när scriptsteget Utför script på server används för att köra ett FileMaker-script
Om du är serveradministratör kan du hantera anslutningar för alla värdbaserade databaser. Om du är gruppadministratör kan du endast hantera klientanslutningarna som är kopplade till de värdbaserade databaserna i din administratörsgrupp. På fliken Aktivitet > Klienter visas en lista med alla klientanslutningar du har behörighet att hantera.
Visa klientinformation
Markera klienten i listan för att visa klientinformationen under listan. För FileMaker-scriptklienter visas schemats namn under användarnamn och FileMaker-script anges som typ.
Använd fliken Öppna databaser om du vill visa listan över databaser som för närvarande är öppna hos den markerade klienten. Mer information finns i Information om öppna databaser.
Använd fliken Användarinfo om du vill visa information om användarens system. Mer information finns i Om användarinformation.
Kommentar
Om du är gruppadministratör måste serveradministratören skapa din administratörsgrupp innan du kan hantera klientanslutningarna för databaserna i din gruppmapp. Du kan få mer information av serveradministratören.
Du kan interagera direkt med listan. Du kan till exempel sortera objekt i listan genom att klicka på en kolumnrubrik, placera kolumnerna i en annan ordning genom att dra i kolumnrubriken och ändra bredden på en kolumn genom att dra i kolumnrubrikens kantlinje.
Relaterade avsnitt 
Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter
Koppla från klienter
FileMaker-klientinställningar
Allmänna inställningar för webbpublicering