Säkerhetsinställningar för databasservern > Använda en OAuth-identitetsleverantör för att autentisera FileMaker-klienter
 
Använda en OAuth-identitetsleverantör för att autentisera FileMaker-klienter
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
FileMaker Pro tillåter att lösningar autentiserar användarkonton via utomstående OAuth-identitetsleverantörer som har angetts i FileMaker Server.
När du konfigurerar en Oauth-identitetsleverantör uppmanar Admin Console dig att stoppa och starta om FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller bakgrundsprocesserna för FileMaker Server (macOS). När FileMaker Server-komponenter startar om är inga värdbaserade databaser tillgängliga för klienter.
Viktigt!  Ändra bara inställningarna för OAuth-identitetsleverantörer när värdbaserade lösningar inte används. Klienter kan förlora arbete som inte har sparats om du startar om FileMaker Server-komponenter medan klienter är anslutna.
Konfigurera autentisering av en OAuth-identitetsleverantör:
1. Klicka på fliken Databasserver > Säkerhet.
2. För Klientverifiering väljer du FileMaker-konton och externa serverkonton. Klicka på Spara för att tillämpa ändringen av inställningarna.
3. Klicka på Kugghjulsikon för den OAuth-identitetsleverantör som du vill ställa in. Följ instruktionerna i den dialogruta som öppnas och klicka på Spara för att aktivera OAuth-identitetsleverantören.
4. Stoppa och starta om FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller bakgrundsprocesserna för FileMaker Server (macOS):
Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows)
Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).
Inaktivera autentisering av en OAuth-identitetsleverantör:
1. Klicka på fliken Databasserver > Säkerhet.
2. Klicka på Kugghjulsikon för den OAuth-identitetsleverantör som du vill inaktivera och bekräfta åtgärden i den dialogruta som öppnas.
3. Stoppa och starta om FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller bakgrundsprocesserna för FileMaker Server (macOS):
Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows)
Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).
Aktivera autentisering av en OAuth-identitetsleverantör:
1. Klicka på fliken Databasserver > Säkerhet.
2. Klicka på Kugghjulsikon för den OAuth-identitetsleverantör som du vill aktivera och bekräfta åtgärden i den dialogruta som öppnas.
3. Stoppa och starta om FileMaker Server-tjänsten (Windows) eller bakgrundsprocesserna för FileMaker Server (macOS):
Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows)
Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (macOS).
Kommentar
Se FileMaker Pro Hjälp för information om att skapa konton för OAuth-identitetsleverantörer.
Klienter som använder konton för OAuth-identitetsleverantörer ska använda serverns helkvalificerade domännamn när de öppnar en fil som FileMaker Server är värd för.