Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier
 
Om relationskriterier
När du kopplar samman två tabeller med en relation definierar du villkor som FileMaker Pro använder för att visa och hämta relaterade poster.
Villkoren kan vara enkla, t.ex. att ett fält i TabellA matchas med ett fält i TabellB med samma värden. En mer komplex relationsdefinition returnerar vanligen en mer begränsad uppsättning relaterade poster. Exempel på komplexa relationer är användning av flera matchande fält på relationens ena sida eller båda sidor, jämförelse av matchande fält med andra relationsoperatorer än lika med och användning av beräknade matchande fält.
I följande tabell beskrivs de villkorstyper som du kan använda när du skapar relationer.
 
Relationstyp
Beskrivning
Ett enda villkor
Relaterar två tabeller med utgångspunkt i ett gemensamt värde, exempelvis ett löpnummer eller ID-nummer. Mer information finns i Relationer med ett enda villkor.
Flera villkor
Relaterar två tabeller med utgångspunkt i mer än ett gemensamt värde, t.ex. ett kund-ID och ett datum. Mer information finns i Relationer med flera villkor.
Jämförande villkor
Använder en eller flera operatorer för att jämföra värden i matchande fält i två relaterade tabeller. Mer information finns i Relationer som använder jämförande operatorer.
Intervall av poster
I likhet med en relation med flera villkor använder den jämförande operatorer för att hitta ett intervall av poster som är större än ett villkor och mindre än det andra villkoret. Mer information finns i Relationer som returnerar ett intervall av poster.
Relaterade avsnitt 
Planera en relaterad databas
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa och ändra relationer