Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier > Relationer med flera villkor
 
Relationer med flera villkor
I en relation med flera villkor ökar du antalet matchande fält, vilket gör att FileMaker Pro måste utvärdera flera villkor innan relaterade poster kan kopplas samman. I FileMaker Pro jämförs värdena från varje matchande fält på båda sidorna i relationen i den ordning som fälten förekommer. Det här kallas för en OCH-jämförelse – för att matchningen ska stämma måste varje matchande fält hitta ett motsvarande värde i samma post i den andra tabellen.
Två tabeller med linjer mellan fyra fält som visar en relation med flera villkor
Den här relationen definieras med följande villkor:
 
Tabell
Fältnamn
Kommentar
TabellA
TextfältA
Matchande fält till TextfältB och NumerisktFältB
 
NumerisktFältA
Matchande fält till TextfältB och NumerisktFältB
TabellB
TextfältB
Matchande fält till TextfältA och NumerisktFältA
 
NumerisktFältB
Matchande fält till TextfältA och NumerisktFältA
Enligt villkoren i den här relationen matchar en post i TabellA med värdet blå i TextfältA och värdet 123 i NumerisktFältA endast de poster i TabellB där TextfältB innehåller värdet blå och NumerisktFältB innehåller värdet 123. Om TextfältA och TextfältB innehåller matchande värden men NumerisktFältA och NumerisktFältB inte gör det, returneras inga relaterade poster av den här relationen.
 
Tabell
Postnummer
Fältnamn
Värde
Relaterad post?
TabellA
1
TextfältA
NumerisktFältA
Blå
123
Ja
 
2
TextfältA
NumerisktFältA
Blå
456
Nej
 
3
TextfältA
NumerisktFältA
Röd
123
Nej
TabellB
1
TextfältB
NumerisktFältB
Blå
123
Ja
 
2
TextfältB
NumerisktFältB
Röd
123
Nej
 
3
TextfältB
NumerisktFältB
Blå
123
Ja
Skapa en relation med flera villkor
I det här exemplet skapas en relation med flera villkor med en databas med dessa tre tabeller:
Utrustning, som lagrar inventarier för uthyrning av utrustning
Kunder, som innehåller kundernas namn och adresser.
Catering-produkter, med en post för respektive artikel, det vill säga utrustnings-ID, kundnr och uthyrningsdatum.
Den här databasen spårar uthyrning av utrustning och visar en önskad kunds alla uthyrningar ett visst datum.
1. Relationen med flera villkor finns mellan tabellerna Kunder och Catering-produkter. Skapa de här tabellerna med följande fält:
 
Tabell
Fältnamn
Kommentar
Kunder
KundID
Numeriskt fält, automatisk inmatning av löpnummer – ett av de matchande fälten till tabellen Catering-produkter
 
Eventdatum
Datumfält – det andra matchande fältet till tabellen Catering-produkter
Catering-produkter
KundID
Numeriskt fält – ett av de matchande fälten till tabellen Kunder
 
Eventdatum
Datumfält – det andra matchande fältet till tabellen Kunder
 
Utrustnings-ID
Numeriskt fält
2. Definiera KundID och Eventdatum som de matchande fälten i relationen mellan tabellerna Kunder och Catering-produkter i dialogrutan Ändra relation.
3. Ange att ett löpnummer ska anges automatiskt i fältet KundID i tabellen Kunder, så att varje post i tabellen Kunder får ett unikt ID-nummer.
4. Markera Tillåt att poster skapas i den här tabellen via den här relationen i tabellen Catering-produkter.
Tabellerna i relationsdiagrammet ser ut så här:
En relation med flera villkor mellan tabellen Kunder och tabellen Catering-produkter
5. Lägg till en portallayouten Kunder, och lägg till fältet Kunder::Utrustnings-ID på portalen.
Om du vill skapa en ny relaterad post anger du aktuellt datum i fältet Kunder::Eventdatum och sedan ett ID-nummer för utrustning i portalen i layouten Kunder.
Eftersom Eventdatum är ett matchande fält och relationen tillåter att relaterade poster skapas i tabellen Catering-produkter anges värdet från Kunder::Eventdatum automatiskt i fältet Catering-produkter::Eventdatum.
Du kan visa uthyrningar från tidigare datum genom att ändra värdet i Kunder::Eventdatum. Alla relaterade poster med samma kund-ID och eventdatum visas.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa och ändra relationer
Skapa portaler för att visa relaterade poster