Arbeta med relaterade tabeller > Om relationskriterier > Relationer som returnerar ett intervall av poster
 
Relationer som returnerar ett intervall av poster
En relation som returnerar ett intervall av poster påminner om en relation med flera villkor. Skillnaden är att du använder jämförelseoperatorer för att hitta poster som är större än det ena villkoret och mindre än det andra. Du använder oftast denna typ av relation när du vill returnera poster som faller mellan ett intervall av datum eller löpnummer.
Du kanske t.ex. från TabellE vill visa alla poster i TabellF med värden i fältet DatumfältF som är större än StartdatumE och mindre än SlutdatumE.
I relationsdiagrammet visar symbolen Indikator för flera villkor att olika relationsoperatorer används i den här relationen.
Två tabeller med linjer mellan två fält som visar en relation som returnerar ett intervall av poster
Del av dialogrutan Ändra relation som visar en relation med flera villkor med hjälp av jämförelseoperatorer
Den här relationen returnerar poster från TabellF som innehåller ett värde i DatumfältF som är senare än StartdatumE och tidigare än SlutdatumE.
Om värdet i StartdatumE t.ex. är 2019-11-01 och värdet i SlutdatumE är 2019-12-01 returnerar relationen relaterade poster med följande värden.
 
DatumfältF
TextfältF
2019-11-14
blå
2019-11-27
grön
Om värdet i StartdatumE är 2019-12-01 och värdet i SlutdatumE är 2020-01-01 returnerar relationen relaterade poster med följande värden.
 
DatumfältF
TextfältF
2019-12-02
röd
2019-12-15
gul
2019-12-17
orange
2019-12-26
brun
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relationsdiagrammet
Skapa och ändra relationer
Skapa portaler för att visa relaterade poster