Arbeta med relaterade tabeller > Arbeta med relationsdiagrammet
 
Arbeta med relationsdiagrammet
När du skapar, ändrar och visar relationer i en FileMaker Pro-databas använder du relationsdiagrammet.
Varje ruta i relationsdiagrammet representerar en tabellförekomst, en separat vy för en enda underliggande källtabell. En enda källtabell kan visas som flera tabellförekomster, var och en med ett annat namn och alla kan relateras till andra tabellförekomster.
Du skapar en relation mellan två tabellförekomster samtidigt. Du kan skapa kedjor av relationer mellan många tabellförekomster. Dock förhindras du av FileMaker Pro från att skapa en kedja av relationer som kopplar en tabellförekomst tillbaka till sig själv, något som inte går att lösa.
Varje relation motsvarar ytterligare en uppsättning villkor och du måste därför vara uppmärksam på kontexten i relationsdiagrammet. Kontexten är den punkt i relationsdiagrammet från vilken en relation utvärderas. Eftersom diagrammet aldrig utgör en cirkel ger alla punkter längs diagrammet olika perspektiv på informationen.
Så här visar du relationsdiagrammet:
1. Välj Arkiv > Hantera > Databas.
2. Klicka på fliken Relationer och använd knapparna och andra element i relationsdiagrammet för att definiera relationer.
Knappar i relationsdiagrammet
Som standard innehåller relationsdiagrammet alla tabeller i den aktuella databasfilen.
 
Klicka på
För att
Knappen Lägg till tabell
Lägga till en tabell i relationsdiagrammet
Knappen Lägg till relation
Skapa en relation
Knappen Duplicera tabell
Duplicera markerade tabeller (och relationer) och markerade anteckningar
Redigera
Redigera markerad relation, tabellförekomst eller textanteckning i relationsdiagrammet.
Radera
Ta bort markerade relationer, tabellförekomster eller textanteckningar i relationsdiagrammet
Knapp för vertikal justering
Justera vänsterkanter, högerkanter eller centrera markerade objekt.
Knapp för horisontell justering
Justera övre kanter, nedre kanter eller centrera markerade objekt.
Knapp för fördelning av objekt
Fördela markerade objekt horisontellt eller vertikalt
Knappen Ändra storlek
Ändra storlek på de markerade objekten
Knappen Färgpalett
Ändra färg för de markerade tabellerna eller anteckningarna i relationsdiagrammet
Knapp för markering av objekt
Välja en markör för objektmarkering (standardmarkör)
Knappen Lägg till textanteckning
Lägg till en anteckning i relationsdiagrammet; dra pekaren på relationsdiagrammet till önskad storlek
Knapp för förstoringspekare
Välj förstoringspekaren
Knapp för förminskningspekare
Välj förminskningspekaren
Knapp för att minska förstoringen av relationsdiagrammet
Justera förstoringen av relationsdiagrammet för att visa alla tabeller
Knapp för markering av relaterade tabeller
Markera relaterade tabeller i näst intill-relationer eller markera tabeller med samma källtabell
100%
Förminska eller förstora visningen av relationsdiagrammet manuellt, upp till 400 %
Knappen Visa sidbrytningar
Visa sidbrytningar
Knapp för dialogrutorna Skrivarinställning eller Utskriftsformat
Visa dialogrutan Skrivarinställning (Windows) eller Utskriftsformat (macOS)
Skriv ut
Skriva ut relationsdiagrammet över flera sidor eller med anpassad storlek som får plats på en sida
Andra element i relationsdiagrammet
 
Element
Åtgärd
Visning av namnen på källtabellen och källfilen
Visar namnen på källtabellen och källfilen när du pekar på tabellhuvudet
Växling av tabellvisning
Växlar visningen av tabellen. Klicka en gång om du vill komprimera allt utom de matchande fälten. Klicka en gång till om du vill komprimera allt utom tabellnamnet. Klicka en gång till om du vill återställa tabellen till den ursprungliga storleken.
Växling av visning av textanteckning
Växlar visningen av textanteckningen. Klicka en gång om du vill komprimera den första textraden. Klicka en gång till om du vill återställa textanteckning till den ursprungliga storleken.
Matchande fält är tillgängligt för många poster
Indikerar att det matchande fältet är tillgängligt för matchning av många poster (en relation av typen en-till-många).
Matchande fält kan matcha en enstaka post
Indikerar att det matchande fältet är avsett för matchning av en enda post (en relation av typen en-till-en), t.ex. ett automatiskt inmatat värde.
Indikator för icke-indexerade matchande fält
Visar att kopplingen inte går att skapa. Exempelvis när ett matchande fält saknas eller om det är ett icke-indexerat fält (till exempel ett olagrat beräkningsfält eller globalt fält), eller om tabellen närmast indikatorn saknas eller är otillgänglig.
Indikator för relationsoperator
Visar relationsoperatorn eller Indikator för flera villkor för en relation med flera villkor.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relaterade tabeller
Om relationer
Skapa och ändra relationer
Lägga till och markera tabellförekomster
Skapa en lösning