Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ > Öppna Hantera datakällor
 
Öppna Hantera datakällor
Användning 
Öppnar dialogrutan Hantera externa datakällor.
Se även 
Format 
Öppna Hantera datakällor
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Nej 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det här scriptsteget öppnar dialogrutan Hantera externa datakällor, där användaren kan skapa, redigera eller ta bort externa FileMaker- eller ODBC-datakällor. Det här scriptsteget är detsamma som att välja menyn Arkiv > Hantera > Externa datakällor.
Kommentarer 
Du måste ha behörighetsuppsättningen Full åtkomst för att utföra det här scriptsteget. Om du vill låta användare med lägre behörighet än fullständig behörighet utföra det här scriptsteget, högerklickar du på aktuellt script i sektionen för scripts och väljer Bevilja fullständig behörighet.
Information om hur du gör ändringar i scheman för delade databaser finns i Dela filer i ett nätverk.
Exempel 1 
Visar en anpassad dialogruta med frågan om användaren vill hantera databasens datakällor, och öppnar dialogrutan Hantera externa datakällor.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du hantera databasens externa datakällor?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Öppna Hantera datakällor
End If
Relaterade avsnitt 
Ansluta till externa datakällor
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)