Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för att öppna menyalternativ
 
Scriptsteg för att öppna menyalternativ
Med Scriptsteg för att välja menyalternativ kan du öppna olika FileMaker Pro-dialogrutor på samma sätt som om du hade valt ett kommando på en meny. Du kan använda ett av dessa scriptsteg till att öppna en dialogruta om du angivit att användarna inte ska ha behörighet till menyerna i FileMaker Pro. Med dessa scriptsteg kan du:
öppna dialogrutan Ändra sökposter
öppna dialogrutan Inställningar
öppna dialogrutan Filtillval
öppna dialogrutan Hantera databas
öppna dialogrutan Hantera extern datakälla
öppna dialogrutan Hantera layouter
öppnar scriptfönstret
öppna dialogrutan Hantera teman
öppna dialogrutan Hantera värdelistor
öppna dialogrutan Sök/Ersätt
öppna Hjälp
öppna dialogrutan Fjärröppna fil
öppna dialogrutan Nätverksinställningar för FileMaker
öppna dialogrutan Överför till FileMaker Server
öppna Startcenter.