Dela filer i ett nätverk
 
Dela filer i ett nätverk
Om datorn är ansluten till ett nätverk kan du och andra FileMaker Pro- och FileMaker Go-användare arbeta med samma databasfil samtidigt.
Nätverksdelning i FileMaker Pro stöder delning av filer med upp till fem användare samtidigt (exklusive värden). FileMaker Go-klienter räknas in i begränsningen på fem användare. Om du vill ha stöd för fler användare och webbpubliceringstekniker som XML, PHP och FileMaker WebDirect och FileMaker Data API rekommenderar vi FileMaker Server.
Informationen i det här avsnittet gäller delning av filer i ett lokalt nätverk. Mer information om hur du delar databaser över ett nätverk finns i Öppna filer som värd. Information om att publicera filer på Internet eller i ett intranät finns i Publicera databaser på webben. Information om att dela filer via ODBC eller JDBC finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Pro.
macOS: Om du inte kan dela filer i ett lokalt nätverk, verifierar du på värddatorn att antingen delningsbrandväggen för macOS har stängts av eller att du har lagt till en portkonfigurering för öppet nätverk för port 5003 till systemets delningsinställningar. Mer information finns i hjälpen för macOS.
Viktigt!  När en FileMaker Pro-databas delas (eller fungerar som värd) sker detta helt oberoende av operativsystemets fildelning. Den behörighet som du anger i Windows eller macOS är inte kopplad till behörigheterna som du anger i FileMaker Pro och tvärtom.
Arbeta i delade filer
Den första FileMaker Pro-användare som öppnar en lokal fil med aktiverad nätverksdelning i FileMaker Pro blir värd. Om du överför en fil och öppnar den i FileMaker Server blir FileMaker Server värd. De användare som öppnar en delad fil när den har öppnats av värden kallas klienter.
Obs!  FileMaker-värdprogramvara tillåter endast anslutningar för nyare versioner av FileMaker-klientprogramvara. Kompatibla versioner av värdprogramvara finns i tekniska specifikationer för FileMaker Pro.
När en delad fil öppnas har värden och klienterna tillgång till samma information och alla ändringar som görs i filen visas i alla användares fönster.
Data som ändras av någon användare sparas i den delade filen. Om layouter och scripts ändras sparas ändringarna också i den delade filen.
Angivna sorteringsordningar, sökposter, fältordning för import och export och utskriftsformat är specifika för varje användare.
Flera användare kan göra ändringar i samma delade fil samtidigt, men det finns vissa begränsningar i vilka typer av samtidiga ändringar som är tillåtna.
 
Ändringar
Begränsning
Data i fält och poster
Två personer kan inte ändra i samma post samtidigt.
Layouter och layoutelement
Två personer kan inte ändra samma layout samtidigt.
Värdelistor
Två personer kan inte ändra eller definiera värdelistor samtidigt.
En person kan ändra en värdelista medan en annan person använder den i bearbetnings- eller sökläge.
Scripts
Två personer kan inte ändra samma script samtidigt.
En person kan redigera ett script medan en annan person använder det.
Tabeller, fält, relationer (databasscheman)
Två personer kan inte ändra något av dessa element samtidigt.
Referenser till datakälla
Två personer kan inte ändra eller definiera datakällor samtidigt.
En person kan redigera en datakälla medan en annan person använder den.
Konton och behörighet
Två personer kan inte ändra eller definiera konton och behörighet samtidigt.
En person kan skapa eller ändra ett konto eller en behörighet medan en annan person använder dem.
Kommentar 
Behörigheten kan göra att en användare inte kan ändra vissa element i en fil. Mer information finns i Skydda databaser.